ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


NAJAVA RADOVAPRIKLJUČITE SE!PRIJAVA KVARANajčešća pitanja

 

POSLOVNI DOKUMENTISTATUT
Statut-'Vodovod' a.d., Banja Luka 2012
 
     
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
Poslovnik o radu skupštine-'Vodovod' a.d., Banja Luka 2012
 
     
KORPORATIVNI KALENDAR
Korporativni kalendar-'Vodovod' a.d., Banja Luka 2012
 
     
POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA
Politika IMS-'Vodovod' a.d., Banja Luka
 
     
Plan poslovanja Društva za period 2015 - 2017. godine
 
     
Sertifikat TÜV-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem zaštite životne sredine
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Obrazac za period 01.04.-30.06.2016.godine
 
     
Sertifikat TÜV-HACCP
Sistem upravljanja rizicima u proizvodnji hrane
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Pregled ugovora za period od 01.01.2016-31.03.2016.
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Obrazac za perido od 01.01.2015.-31.12.2015.godine
 
     
Finansijski izvještaj za 2017. godinu
Finansijski izvještaj za 2017. godinu
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Pregled ugovora za period od 01.07.2016-30.09.2016.
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period od 01.10.2016.-31.12.2016.godine
 
     
Plan poslovanja za 2017. godinu
 
     
Plan poslovanja Društva za period 2015 - 2017. godine
 
     
Poslovna politika Društva za 2017. godinu
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01.17.-31.03.17.godine
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2017.-30.06.2017.
 
     
Plan nabavke 2017
 
     
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.07.2017.-30.09.2017.
 
     
Obrayac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.10.17.-31.12.17.
 
     
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
 
     

  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja