ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


NAJAVA RADOVAPRIKLJUČITE SE!PRIJAVA KVARANajčešća pitanja

 

KONTAKT INFORMACIJEVODOVOD A.D. BANJA LUKA

UPRAVA
Ulica 22. aprila 2, Banja Luka
Telefoni: 051/212-316, 212-480
Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com

PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I KONTROLA KVALITETA VODE
Ulica Sime i Ilije Partala 17, Banja Luka
Tel/Fax: 051/413-190, 413-194
E-mail: proizvodnja@vodovod-bl.com
E-mail: kvalvode@vodovod-bl.com

ODRŽAVANJE
Bulevar Vojvode Živojina Mišića 24, Banja Luka
Telefoni: 051/258-678, 258-679
Fax: 051/258-680
E-mail: odrzavanje@vodovod-bl.com
  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja