ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!NAJAVA RADOVAPRIKLJUČITE SE!PRIJAVA KVARANajčešća pitanja

 

PONIŠTENE JAVNE NABAVKERezervni dijelovi za vodomjere proizvođača B-meters
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
06.07.2017. godine 12.07.2017. godine
Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača B-meters
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
15.06.2017. godine 27.06.2017. godine
Rezervni dijelovi za vodomjere proizvodjaca Insa i Ikom
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
20.02.2017. godine 13.03.2017. godine
Lična i zaštitna oprema
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
03.04.2017. godine 19.04.2017. godine
Комплет за пломбирање водомјера
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
24.11.2016. godine 02.12.2016. godine
ŠTAPNI ELEKTROMAGNETNI MJERAČ PROTOKA I PRITISKA, UREĐAJ ZA DALJINSKI NADZOR GUBITAKA VODE
Datum
raspisivanja
Rok za
dostavljanje ponude
Odluka o poništenju
javne nabavke
03.06.2016. godine 29.06.2016. godine


  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja