ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

IstorijatOsnovna djelatnost "Vodovoda" je snabdijevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda. Pored toga, djelatnost Društva obuhvata i kontrolu kvaliteta vode, održavanje, opravke i rekonstrukciju sistema vodosnabdijevanja, izradu tehničke dokumentacije za vodovodne objekte, ispiranje i dezinfekciju mreže, opravku i baždarenje vodomjera, usluge specijalnom mehanizacijom i sl.

Od svog nastanka pa sve do danas "Vodovod" je doživio statusne, organizacione i vlasničke promjene. Od polovine 2005. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u RS, dolazi do vlasničke transformacije "Vodovoda" iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo čijih 65% akcija predstavlja državni kapital. Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka, br. 057-0-Reg-11-002813, od 03.08.2011. godine pravo svojine na 65% udjela kapitala prenesena je na Grad Banjaluku.


1908. godina ustanovljena je kao godina početka organizovanog vodosnabdijevanja Banje Luke. Izvorište Subotica je aktivirano i cjevovodima dužine preko 20 km voda je dovedena u grad. Ovo izvorište i danas daje oko 15-20 l/s vode.

1942. godine za potrebe snabdijevanja grada vodom započinje eksploatacija prirodne podzemne izdani uz rijeku Vrbas u profilu Desne Novoselije, oko 6 km uzvodno od grada. Te godine u rad su puštena 2 bunara, a do 1987. godine na ovom prostoru aktivirano je ukupno 10 bunara. Danas ih je u funkciji 8 sa maksimalnim kapacitetom od 400 l/s.

1977. godine u rad je puštena fabrika vode sa modernim postrojenjem koje prerađuje površinsku vodu rijeke Vrbas u vodu za piće. Nakon revitalizacije postrojenja 2001.godine, kapacitet fabrike je sa 600 povećan na maksimalnih 700 l/s vode.

2002. godine Skupština grada Banje Luke donijela je Odluku o izgradnji II faze fabrike vode, uz postojeću u Novoseliji, sa kapacitetom od 800 l/s vode, pošto maksimalni kapacitet sva tri
izvorišta od oko 1 120 l/s vode, u ljetnom periodu nije dovoljan za potrebe konzumnog područja.

U prvoj etapi II faze izgrađena je filterska stanica za direktnu filtraciju 800 l/s vode, što se može koristiti 75% dana u godini, jer to kvalitet Vrbasa dozvoljava.
Izgrađen je i rezervoar za vodu za piće od 7 000 m3, a svi objekti povezani su novim cijevnim
vezama. Ukupan iznos uložen u prvu etapu je 8.978.047,90 KM.

19.04.2007. godine ovi objekti pušteni su u rad.

Slijedi druga etapa II faze fabrike vode, tj. nabavka tehnološko procesne opreme za objekat za pripremu vode. Radilo se o opremi za bistrenje vode i predozonizaciju, što čini znatnu modernizaciju tehnološkog procesa u odnosu na postojeću fabriku vode. Nabavljena je oprema eminentnih svjetskih proizvođača za jednu liniju pripreme vode od 400 l/s. Oprema je uslovljavala izradu izvedbenog projekta, pa je nakon nabavke obezbjeđena urbanističko – tehnička dokumentacija i projektovanje, te izvršen izbor izvođača radova i u avgustvu 2012. godine završena je gradnja. Ukupan iznos uložen u drugu etapu iznosi
7.628.249,46 KM.

27.09.2012. godine objekat za pripremu vode pušten je u rad.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja