ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Proizvodnja vodeIako je vodovodni sistem krajem prošlog vijeka revitalizovan, a vodosnabdijevanje za postojeće potrošače u gradu normalizovano, stručne analize pokazale su da su gradu hitno potrebni novi proizvodni kapaciteti vode. U martu 2002. godine Skupština opštine Banja Luka donijela je Odluku o izgradnji II faze fabrike vode u Novoseliji.

Nova fabrika vode - modernizovan tehnološki proces kondicioniranja vode

Značaj novoizgrađenih objekata – filterske stanice, rezervoara za čistu vodu i objekta za
pripremu vode:


  • objekat za pripremu vode obezbjeđuje kondicioniranje vode najsavremenijom tehnologijom, uz garantovanje visokog kvaliteta izlaznog proizvoda, kapaciteta 400 l/s;
  • kvalitet rijeke Vrbas, sirovine za proizvodnju vode, 75% dana u godini omogućava direktnu filtraciju i distribuciju u sistem od 800 l/s;
  • izgradnjom novog rezervoara čiste vode povećan je kapacitet za 7.000 m3, što daje veću pogonsku sigurnost i potpunu sigurnost za uredno vodosnabdijevanje;
  • dobija se mogućnost izgradnje kapitalnih objekata (rezervoara, pumpnih stanica i vodovoda) na područjima grada koja do sada nisu imala snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda, kao što su: područje Tunjica, Karanovca, viših zona Kočićevog vijenca, Paprikovca, Česme i daljnje širenje na susjedne opštine;
  • dobija se mogućnost snabdijevanja vodom za preko 300.000 stanovnika, odnosno dovoljne količine za razvoj grada do 2020 - 2025. godine;
  • pruža se mogućnost za razvoj grada i susjednih opština u svim segmentima i pravcima na osnovu
    dugoročnog obezbjeđenja osnovne komunalne usluge i najvažnije životne namirnice koja se zove V O D A.

Međutim, ovaj projekat još nije završen. Planirano je proširenje hemijske zgrade, izgradnja objekta za tretman mulja i otpadnih voda od pranja filtera, zaštita od hidrauličkog udara, rekonstrukcija vodozahvata, izgradnja opšte laboratorije, vanjsko uređenje, kao i montaža druge linije opreme za bistrenje od 400 l/s kada potrebe Grada to budu nalagale, ali sve ovo, naravno, zavisiće od raspoloživih finansijskih sredstava.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja