ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Kvalitet vodeObaveza da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće nameće potrebu svakodnevnih uzimanja uzoraka, pregleda i analiza sirove i prerađene vode u vlastitoj laboratoriji, ali i ovlaštenim institucijama u Republici Srpskoj, Srbiji i Hrvatskoj. Inače, kontrola kvaliteta odvija se prema Rješenju nadležne zdravstveno - sanitarne inspekcije, koje je izdato u skladu s odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.


U vlastitoj laboratoriji godišnje se analizira preko 5000 uzoraka vode, kako u hemijskom, toliko i u mikrobiološkom pogledu, dok se u laboratoriji Instituta za javno zdravstvo – Banja Luka, godišnje analizira blizu 2800 uzoraka vode za hemijsku i isto toliko za mikrobiološku analizu. Kontrola obuhvata uzorke sirove i prečišćene vode iz rezervoara, kao i uzorke sa distributivne mreže na slavinama kod potrošača, a obavlja se putem osnovnih, proširenih i
periodičnih pregleda, u hemijskom i mikrobiološkom pogledu.

Rezultati svih laboratorija pokazuju da ispravnost vode za piće zadovoljava u hemijskom, mikrobiološkom, biološkom, parazitološkom, virusološkom i radiološkom pogledu.

Primjedbe ili određena zapažanja mogu se prijaviti na sljedeće brojeve telefona: 051/413-484 i 051/413-190.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja