ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Distributivna mrežaDužina vodovodne mreže (primarna i sekundarna) područja grada Banja Luka je oko 730 km, a zajedno s priključnom mrežom iznosi oko 950 km. Ukupan rezervoarski prostor vodovodnog sistema Banje Luke iznosi 22 250 m3, sa 11
prepumpnih stanica.


U sistemu egzistira 34.038 priključaka, i to:


  • 27.331 za individualne potrošače,
  • 2.464 za stambene blokove,
  • 4.243 za privredu, zanatstvo i ustanove.

Sektor Održavanje opremljen je tehnički, specijalnim vozilima i mehanizacijom, i kadrovski da može adekvatno reagovati u cilju održavanja distributivne mreže. Radovi na mreži izvode se gotovo svakodnevno, najčešće na poziv građana.

Kvarovi na mreži prijavljuju se na sljedeće telefone: 051/258-678 i 051/258-679.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja