SRETNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

ŽELI VAM

VODOVOD A.D. BANJA LUKA!


 

Odvođenje otpadnih vodaNa području grada Banja Luka sistem odvođenja otpadnih voda ne prati razvoj vodovodnog sistema. Samo 60% stanovništva ima organizovano odvođenje otpadnih voda. Grad ne posjeduje uređaj za tretman otpadnih voda, a ni privredni subjekti nemaju predtretman odgovarajućih industrijskih voda što utiče na zagađenje rijeke. Postoji samo jedan manji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Zeleni vir koji je u funkciji i čiji kapacitet iznosi 500 EC (ekvivalentnih stanovnika).

Počeci izgradnje prvih kolektora, koji su i danas u funkciji, predstavljaju početak izgradnje kanalizacione mreže i vežu se za 1912. godinu. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa ukupne dužine oko 370 km.

Sektor Održavanje u okviru svojih redovnih aktivnosti radi na održavanju kanalizacione mreže, odnosno vrši sistemsko snimanje i čišćenje kanalizacionih cijevi.
Od 2008. godine intenzivno se radi na lociranju, snimanju i evidentiranju postojećeg kanalizacionog sistema. Snimanje se vrši savremenim vozilom koje posjeduje video kameru, te je stoga moguće i vizuelno pregledati kolektor što je vrlo važno za utvrđivanje stanja kolektora, određivanje profila, prečnika i materijala kolektora.

Sektor Održavanje je opremljen kako tehnički, specijalnim vozilima i mehanizacijom, tako i
kadrovski za izvođenje radova na mreži, najčešće na poziv građana.

Kvarovi na mreži prijavljuju se na sljedeće telefone: 051/258-678 i 051/258-679.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja