SRETNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

ŽELI VAM

VODOVOD A.D. BANJA LUKA!


 

Sistem kvalitetaPOLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA je sistem kvaliteta usklađen prema standardima serije ISO 9001:2008, sistem zaštite životne sredine prema standardima serije ISO 14001:2009 i sistem bezbjednosti vode za piće po HACCP principima.

Svjetska organizacija TÜV SÜD Management Service GmbH izvršila je sertifikaciju
„Vodovod“ a.d. Banja Luka prema standardima: ISO 9001:2008 (sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001:2004 (sistem zaštite životne sredine) i HACCP (sistem upravljanja rizicima u proizvodnji hrane).
Sertifikat za standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 potvrđuje da „Vodovod“ a.d. Banja Luka ima uveden i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine za oblast: Proizvodnja i distribucija vode za piće, sakupljanje i odvođenje otpadnih voda.
Sertifikat za HACCP principe odnosi se na oblast: Proizvodnja i distribucija vode za piće.

"Vodovod" a.d. Banja Luka opredijelio se za uvođenje standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP principa u svim organizacionim dijelovima Društva.

Rukovodstvo "Vodovoda" a.d. Banja Luka usvojilo je Politiku integrisanog sistema upravljanja.

Pogledajte dokument!

Pogledajte sertifikat-ISO 9001,14001!

Pogledajte sertifikat-HACCP!  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja