ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Sistem kvalitetaPOLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA je sistem kvaliteta usklađen prema standardima serije ISO 9001:2008, sistem zaštite životne sredine prema standardima serije ISO 14001:2009 i sistem bezbjednosti vode za piće po HACCP principima.

Svjetska organizacija TÜV SÜD Management Service GmbH izvršila je sertifikaciju
„Vodovod“ a.d. Banja Luka prema standardima: ISO 9001:2008 (sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001:2004 (sistem zaštite životne sredine) i HACCP (sistem upravljanja rizicima u proizvodnji hrane).
Sertifikat za standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 potvrđuje da „Vodovod“ a.d. Banja Luka ima uveden i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine za oblast: Proizvodnja i distribucija vode za piće, sakupljanje i odvođenje otpadnih voda.
Sertifikat za HACCP principe odnosi se na oblast: Proizvodnja i distribucija vode za piće.

"Vodovod" a.d. Banja Luka opredijelio se za uvođenje standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP principa u svim organizacionim dijelovima Društva.

Rukovodstvo "Vodovoda" a.d. Banja Luka usvojilo je Politiku integrisanog sistema upravljanja.

Pogledajte dokument!

Pogledajte sertifikat-ISO 9001,14001!

Pogledajte sertifikat-HACCP!  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja