ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

EkologijaOdjeljenje ekologije bavi se pitanjem ekologije i zaštite životne sredine, pa se u sklopu redovnog sanitarnog nadzora, kojim se preventivno utiče na kvalitet vode u vodovodnoj mreži, vrši sistemsko ispiranje cjevovoda, dezinfekcija na licu mjesta pri izvođenju radova na mreži, nadzor nad proljetnoj deratizaciji kanalizacione mreže, nadzor nad prevozom vode za piće cisternama, te dezinfekciju i izdavanje atesta na istu za dezinfikovane objekte.

Pod motom "Voda nam je zajedničko dobro i briga" od 2002. godine "Vodovod" je pokretač i organizator mnogih ekoloških akcija na uređenju i čišćenju rijeke, ali i izgradnji i jačanju svijesti da nam je čuvanje i zaštita životnih prostora, a posebno vode, trajna potreba i obaveza. Poseban oslonac u ovim akcijama su nam djeca, omladina, ekološke i sportske organizacije čija je
sadašnjost i budućnost vezana za Vrbas.

Tradicionalno mnoge od navedenih aktivnosti provodimo na Svjetski dan voda – 22. mart.

Već desetak godina na tri mjesta uz magistralni put Banjaluka – Jajce skreće se pažnja učesnicima
u saobraćaju da prolaze kroz vodozaštitno područje.
Bilbordima u gradu povremeno podsjećamo građane na značaj vode i obavezu zaštite i čuvanja
rijeke Vrbas.

U sklopu "Projekta sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Banjaluci", finansira se kreditnim sredstvima KfW banke, izgrađeni su kanalizacioni kolektori od Karanovca do Noveselije, lijevom i desnom stranom, te sad predstoji tehnički prijem izvedenih radova i primopredaja kolektora na održavanje i upravljanje Vodovodu Banjaluka. Po puštanju u funkciju ovog sistema biće omogućeno priključenje potrošača.

Izgradnjom kolektora i priključenjem potrošača na kanalizacionu mrežu postižu se višestruki efekti: zaštita izvorišta, zaštita životne sredine i rijeke Vrbas, kao i lična zaštita u smislu zadovoljenja vlastitog komunalnog statusa.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja