ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Planovi i razvojPlanirane aktivnosti razvoja sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda do 2020. godine podrazumijevaju: nastavak kampanje na sistemskom otklanjanju gubitaka, rješavanje vodosnabdijevanja sjevernog dijela grada (Tunjice), idejno rješenje odvođenja i tretmana otpadnih voda u gradu, izgradnja i proširenje rezevoarskog prostora, izgradnja cjevovodne mreže, naročito većih profila.

Ukupne planirane investicije za 2015. godinu iznose 2.584.800 KM i njihova struktura se odnosi
na sljedeće:


  • izgradnja sekundarne vodovodne mreže - 1.175.000 KM
  • radovi na sanaciji cjevovoda - 321.000 KM
  • izgradnja objekata opšte laboratorije u Novoseliji - 988.000 KM
  • nastavak izgradnje osnovnih zona bilansiranja - 100.000 KM.


Vodovod Banja Luka u 2015. godini nastavlja s pojačanim aktivnostima u cilju rješavanja nelegalnih priključaka na područjima gdje je izgrađena sekundarna vodovodna mreža, a tu spadaju: Debeljaci, Kuljani i Priječani. Radovi u Priječanima planirani su da se završe do kraja 2015. godine.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja