ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Misija, vizija i strategija

Misija

Naša misija je unapređenje kvaliteta života naših korisnika proizvodnjom, snabdijevanjem vodom, kao i odvođenjem otpadnih voda. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantuju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika, akcionara i zaposlenih.


Vizija

Od momenta osnivanja, sposobnost organizacije da kontinuirano proizvodi i snabdijeva potrošače kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom, bila je jasna vizija koja je i do danas imperativ poslovnosti menadžmenta društva "Vodovod" a.d.

Viziju ostvarujemo ulaganjem u sopstvene resurse, a pri tome mislimo na kadrove koji su zaposleni u Društvu, njihovo neprekidno usavršavanje u oblasti sistema vodosnabdijevanja, ulaganje u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva tržišta.


Strategija Društva je:


  • Proizvodnja i distribucija higijenski ispravne vode za piće i odvođenje otpadnih voda;
  • Optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rasta i razvoja;
  • Pouzdano, preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija opreme;
  • Permanentno podizanje nivoa stručnih i izvršilačkih znanja kao i radnih vještina;
  • Poslovno – tehničko i komercijalno ugovaranje sa postojećim i potencijalnim partnerima i subjektima u domenu proizvodnje i distribucije vode, kao i odvođenja otpadnih voda;
  • Odgovarajuća saradnja sa državnim i privrednim institucijama.
  • Stalna primjena i korišćenje svih sredstava tehničke i lične zaštite kao i dosljedna primjena mjera ekološke regulative.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja