ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Projektovanje i izvođenje radova

Sektor razvoja pruža sljedeće usluge:


  • izradu projektne i tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju;
  • izrade projektnih i tehničkih rješenja vodovodnih i kanalizacionih priključaka;
  • usluge geodetske službe.

Gorenavedene usluge Vodovod vrši za vlastite potrebe, kao i za potrebe građana.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja