ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Snimanje kanalizacione mreže

Vozilo za snimanje kanalizacije je gotovo svakodnevno na terenu na sistemskom čišćenju kanalizacionih kolektora.

Vozilo je opremljeno najnovijom tehnikom. Posjeduje dva mala robota s pogonom na točkove i kamere. Takođe, posjeduje i dva računara, kao i vlastiti softver za obradu video snimaka i izradu izvještaja i vlastiti generator koji proizvodi struju od 220 V.
Vozilo je pomoglo da se pronađu šahtovi na teritoriji grada za koje se nije znalo da postoje. Sada se na teren ne ide naslijepo, već se u kanalizacione cijevi prvo ulazi kamerom, koja omogućava da se odmah uoče začepljenja, kvarovi i moguće deformacije.

Usluge snimanja kanalizacione mreže vršimo za vlastite potrebe, pružamo uslugu snimanja za treća lica, kao i prilikom tehničkog prijema novoizgrađene kanalizacione mreže.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja