ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Baždarenje (kalibracija) vodomjera

Sektor Održavanja vrši usluge servisiranja, ispitivanja i verifikovanja vodomjera profila od NO 13mm do NO 150mm. Ova usluga vrši se za vodomjere iz mreže, ali i za vodomjere koje donose treća lica.

Servisiranje se sastoji od sljedećih faza: defektaža, pjeskarenje, pranje, servisiranje i farbanje (samo veći profili vodomjera). Nakon servisiranja pristupa se ispitivanju tačnosti vodomjera, a zatim slijedi statistički pregled vodomjera i na kraju verifikacija vodomjera.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja