ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


NAJAVA RADOVAPRIKLJUČITE SE!PRIJAVA KVARANajčešća pitanja

 

USLOVI KORIŠTENJAKorišćenjem sadržaja na Web stranicama Vodovoda a.d. Banja Luka, Vi pristajete na određene uslove i pravila koja su definisana u okviru ovog dokumenta. Pošto se pravila i uslovi korišćenja redovno prilagođavaju odgovarajućim normama i regulativama, smatramo da su korisnici u svakom trenutku upoznati sa tim pravilima i da su ih u cijelosti razumjeli i prihvatili.

Ni jedan dio ove stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, tj. ne smije se upotrebljavati u kontekstu koji sadrži djela označena kao kriminal, prestup ili radnje koje su u suprotnosti sa važećim zakonskim normama i pravilima ponašanja. Posebno je zabranjeno objavljivati ili na drugi način prenositi sadržaje koji mogu nanijeti štetu firmi Vodovod a.d. Banja Luka, kao i drugim osobama ili pravnim licima.

Sadržaji na ovim stranicama namijenjeni su isključivo za promotivne i informativne svrhe Vodovoda a.d. Banja Luka. Korisnici ovih sadržaja obavezuju se da će te sadržaje koristiti u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srpske i BiH, te da ih neće objavljivati ili distribuirati u bilo kom obliku bez znanja i odobrenja vlasnika materijala. Vodovod Banja Luka pri tome ima pravo da, bez prethodne najave ili obavještenje, promijeni sadržaje na ovoj stranici, prema procjeni svojih službi.

Vodovod a.d. Banja Luka ne snosi nikakvu odgovornost niti posljedice koje mogu nastati po korisnika usljed korištenja sadržaja objavljenih na ovoj stranici.

Vodovod a.d. Banja Luka polaže autorska prava na sve materijale koju su na ovom mjestu objavljeni (tekstualni sadržaj, fotografije, slike, audio i video materijal...). Neovlašteno korištenje bilo kojeg od njih podložno je Zakonu o zaštiti autorskih prava i smatraće se kažnjivim djelom.

Vodovod a.d. Banja Luka može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promijeniti ove Uslove korištenja, a smatra se da je korisnik upoznat sa ovim pravilima u svakom trenutku korištenja sadržaja ove stranice.

Sva prava zadržana!  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja