Изјава о квалитету воде за пиће

Дана, 24.05.2019. године у оквиру редовних активности везаних за мониторинг ријеке Врбас узводно од водозахвата, примјећене су модро-црвене траке узводно од бране Бочац. О овој појави смо информисали надлежне институције: Инспекторат Републике Српске (инспекција за храну и водну инспекцију) и Институте за заштиту здравља Републике Српске, а наше активности везане за фреквенцију узорковања воде, број узорака и врсту параметара који се анализирају значајно повећали из превентивних разлога.

Брана Бочац се налази 50 км узводно у односу на водозахват Новоселија, а ток ријеке Врбас поприма брдско – планинске карактеристике и одликује га велика моћ аутопурификације.

Слична појава се дешавала и раније, и то 1999/2000. годину и 2003. године. Тада су рађене опсежне анализе које нису показале никакву промјене у погледу квалитета сирове воде, а нису утврђене промјене везане за квалитет воде за пиће.

Од дана ове појаве повећане су све контроле и можемо рећи да до даншњег дана:

1.      сви анализирани параметри у сировој води одговарају I и II класи вода према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока (Сл.гл. РС, бр. 42/01), у коју и иначе спада вода ријеке Врбас на водозахвату Новоселија.

2.      сви анализирани параметри у води за пиће одговарају одредбама Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл.гл. РС, бр. 88/17).

Поред наше лабораторије, контролу обавља и ЈЗУ Институт за јавно здравство РС – Бања Лука.

 

 

 

 

 

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.