Osigurajte tačno očitavanje potrošnje vode uz našu uslugu baždarenja vodomjera

Baždarenje (kalibracija) vodomjera je ključna za tačno očitavanje potrošnje vode, a naša usluga omogućuje servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera kako za vodomjere iz mreže tako i za one koje donose treća lica.

Osigurajte tačno očitavanje potrošnje vode uz našu uslugu baždarenja vodomjera

Baždarenje (kalibracija) vodomjera je ključna za tačno očitavanje potrošnje vode, a naša usluga omogućuje servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera kako za vodomjere iz mreže tako i za one koje donose treća lica.

Baždarenje (kalibracija) vodomjera

Sektor održavanja nudi uslugu baždarenja (kalibracije) vodomjera za profile od NO 13 mm do NO 150 mm. Ova usluga obuhvata servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera, kako za vodomjere iz mreže tako i za vodomjere koje donose treća lica.

Dva čovjeka u plavim uniformama baždare vodomjere

Proces servisiranja

Proces servisiranja sastoji se od nekoliko faza, uključujući defektažu, pjeskarenje, pranje, servisiranje i farbanje (samo za veće profile vodomjera). Nakon servisiranja, pristupa se ispitivanju tačnosti vodomjera, a zatim slijedi statistički pregled vodomjera i na kraju verifikacija vodomjera.

Defektaža

Pjeskarenje

Pranje

Servisiranje

Farbanje

Korištenje najnovije opreme i tehnologije

Sektor održavanja koristi najnoviju opremu i tehnologiju kako bi osigurao visok kvalitet usluge baždarenja (kalibracije) vodomjera. Stručni timovi obučeni su za servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera i pružaju brzu i pouzdanu uslugu. 

Nemojte rizikovati netačno očitavanje vašeg vodomjera

Kontaktirajte Sektor održavanja i osigurajte pravilan rad vašeg vodomjera kroz uslugu baždarenja (kalibracije) vodomjera.

Kontaktirajte nas

Baždarenje (kalibracija) vodomjera

Sektor održavanja nudi uslugu baždarenja (kalibracije) vodomjera za profile od NO 13 mm do NO 150 mm. Ova usluga obuhvata servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera, kako za vodomjere iz mreže tako i za vodomjere koje donose treća lica.

Dva čovjeka u plavim uniformama baždare vodomjere

Proces servisiranja

Proces servisiranja sastoji se od nekoliko faza, uključujući defektažu, pjeskarenje, pranje, servisiranje i farbanje (samo za veće profile vodomjera). Nakon servisiranja, pristupa se ispitivanju tačnosti vodomjera, a zatim slijedi statistički pregled vodomjera i na kraju verifikacija vodomjera.

Defektaža

Pjeskarenje

Pranje

Servisiranje

Farbanje

Korištenje najnovije opreme i tehnologije

Sektor održavanja koristi najnoviju opremu i tehnologiju kako bi osigurao visok kvalitet usluge baždarenja (kalibracije) vodomjera. Stručni timovi obučeni su za servisiranje, ispitivanje i verifikaciju vodomjera i pružaju brzu i pouzdanu uslugu. 

Nemojte rizikovati netačno očitavanje vašeg vodomjera

Kontaktirajte Sektor održavanja i osigurajte pravilan rad vašeg vodomjera kroz uslugu baždarenja (kalibracije) vodomjera.

Kontaktirajte nas
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.