Ванредна сједница Скупштине акционара 29. децембра

„ВОДОВОД“ а.д.
БАЊА ЛУКА
Дана: 11.12.2023. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор „Водовода“ а.д. Бања Лука, на својој 13. ванредној сједници, одржаној електронским путем 11.12.2023. године

С А З И В А

  1. ванредну сједницу Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Бања Лука, која ће бити одржана 29.12.2023. године у 12 часова у просторијама акционарског друштва „Водовод“ Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 – И спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.

За сједницу се предлаже сљедећи:
Д н е в н и р е д

  1. Именовање радних тијела:
    • комисије за гласање,
    • записничара,
    • два овјеривача записника.
  2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 22. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва одржане 21.8.2023. године;
  3. Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности (једног) члана Надзорног одбора Друштва, испред капитала Града Бањалука;

У случају да 23. ванредна сједница Скупштине акционара не буде одржана у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница биће одржана 5.1.2024. године у 12 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за 23. ванредну сједницу Скупштине акционара објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то у „Гласу Српске“ и „Независним новинама“.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 19.12.2023. године.

Материјали ће бити доступни на интернет страницама Бањалучке берзе и Друштва.
Увид у материјал за Скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у згради Управе, у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.
Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Предсједник Надзорног одбора

Момчило Бојиновић, дипл. економ. с.р.

Материјал за сједницу Скупштине можете преузети ОВДЈЕ

Подијелите објаву:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.