Godišnja sjednica Skupštine “Vodovoda” 28. juna

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva – prečišćeni tekst, Nadzorni odbor “Vodovoda” a.d. Banja Luka, na svojoj 34. redovnoj sjednici, održanoj 22.5.2023. godine

S A Z I V A

23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara “Vodovod” a.d. Banja Luka, koja će biti održana 28. juna 2023. godine u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva “Vodovod” Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 – I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Imenovanje radnih tijela:
  • komisije za glasanje,
  • zapisničara,
  • dva ovjerivača zapisnika.
 2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane 24.4.2023. godine;
 3. Razmatranje i donošenje odluke o dopuni Statuta Društva;
 4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva;
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
 8. Donošenje odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2022. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
 10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu;

U slučaju da 23. godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 5. jula 2023. godine u 12 časova na istom mjestu i s istim dnevnim redom.
Poziv za 23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara biće objavljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to u “Glasu Srpske” i “Nezavisnim novinama”.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 18.6.2023. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ana Kukavica, dipl. ekonomista, s.r

Materijal za 23. godišnju sjednicu Skupštine možete da preuzmete OVDJE.

Podijelite objavu:
Scroll to Top