Konferencija o modernizaciji vodnih usluga u BiH

Udruženje “Aquasan mreža u BiH” organizuje u Sarajevu u period 09-11.04.2019. god. trodnevnu konferenciju pod nazivom “Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini”, na kojoj učestvuju i predstavnici “Vodovoda” Banja Luka.

Konferencija se održava u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom opšina i gradova FBiH, Savezom opština i gradova RS, Udruženjem “Vodovodi RS” i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u FBiH, kao i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Podršku realizaciji ove konferencije pružaju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SEeO), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Vlade Savezne Republike Njemačke, Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka. Partner ovogodišnje konferencije je Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH.

Opšti cilj konferencije je podržati modernizaciju sektora vodnih usluga u BiH – usluge vodosnabdijevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Njeni specifični ciljevi su:

• unapređenje zakonodavno – pravnog i institucionalnog okvira za pružanje održivih vodnih usluga u BiH;

• jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih/ komunalnih preduzeća (JVP/ JKP) u sektoru vodnih usluga u BiH;

• informisanje učesnike o novim programima i projektima Međunarodnih financijskih institucija u sektoru vodnih usluga u BiH i omogućivanje uvida u najbolje prakse i iskustva u upravljanju otpadnim vodama u BiH i drugim evropskim zemljama;

• usvajanje zajedničkog akcionog plana za provođenje reformi vodnih usluga u BiH prema usvojenom strateškorn dokumentu (Policy Paper) i na taj način, doprinijeti boljoj koordinaciji između MFI/  donatora u BiH i relevantnih institucija/ organizacija u BiH.

Na konferenciji se očekuje i učešće sljedećih međuarodnih agencija za razvoj i saradnju: SDC, SIDA, USAID, JICA, UNDP, kao i  razvojnih banaka i fondova kao što su: KfW, EBRD, EIB, WBIF uključujuć i predstavnike ambasada Švajcarske, Holandije, Švedske, Češke, te predstavnika   Delegacije Evropske unije u BiH. Na konferenciji se ocekuje i učešće udruženja JVP/ JKP i udruzenja JLS iz JIE i Mreže saveza JLS iz JIE (NALAS).

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.