Mjerenja u DMA zonama

Gubici vode jedan su od najvećih problema s kojima se susreću vodovodna preduzeća. Procenat gubitaka posljedica su starosti mreže, trusnosti područja, netačnosti mjerenja, nelegalne potrošnje vode i nedovoljan kapacitet rezervoarskog prostora. Problem smanjenja gubitaka se može posmatrati kao naučno-stručna disciplina kojom se bave ne samo vodovodna preduzeća u okruženju i svijetu, već su formirane i posebne asocijacije na evropskom i svjetskom nivou koje se bave ovom problematikom. “Vodovod” a.d. Banja Luka aktivno se uključio u ove aktivnosti i od 2003. godine, među prvima u regionu, vrši obračune gubitaka po metodologoji Internacionalne asocijacije za vode (IWA) koja je danas usvojena u skoro svim vodovodima.

“Vodovod” a.d. Banja Luka ulaže značajne napore u smanjenje gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja za čiju realizaciju je sačinjen poseban program rada prema kojem se definišu zone rada u kojima se posebna pažnja obraća na mjerenja i detekciju gubitaka, a s ciljem smanjenja gubitaka, tj. neprihodovane vode. Posebno treba napomenuti da se u toku godine radovi u zonama prilagođavaju potrebama na mreži i često se znaju vršiti mjeranja na dijelovima mreže na kojima nisu planirane aktivnosti, a sve zbog urednog vodosnabdijevanja potrošača.

U toku 2019. godine, a nastavljeno je i u 2020. godini, radilo se na više lokacija kako na javnom, tako i na lokalnim vodovodima koji su u nadležnosti “Vodovoda” a.d. Banja Luka, kao što su područje Novoselije, Kočićevog Vijenca, dijela Lauša, Starčevice, Lazareva, Kola, Banjice i Borkovića.

Pomenuti radovi se ogledaju u analizi stanja na mreži, mjerenju pritisaka i protoka, te se na osnovu izvršenih mjerenja vrši lociranje nevidljivih kvarova koji se ne pojavljuju na površini, ali su često značajnog intenziteta i imaju veliki utiucaj na gubitke, tj. neprihodovanu vodu. Takođe, vrši se i analiza potrošnje stanovnika na lokaciji na kojoj se vrši mjerenje kako bi se utvrdili svi gubici, kako tehnički koji se javljaju usled pucanja cijevi, tako i komercijalni u smislu krađe vode i ilegalne potrošnje.

Nakon detekcije kvara lokacija istog se prosleđuje Sektoru održavanja “Vodovoda” a.d. Banja Luka koji preduzimaju sve potrebne mjere na njegovom otklanjanju.

 

 

 

 

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.