Održana III sjednica UO udruženja “Vodovodi RS”

U Istočnom Sarajevu je danas, 22. aprila 2019. godine održana III sjednica Upravnog odbora udruženja “Vodovodi Republike Srpske”.

Na sjednici se raspravljalo o aktivnostima u vezi s obračunom PDV-a na vodne naknade, zatim o Ugovoru s Poštama Srpske koji se odnosi na distribuciju računa za utrošenu vodu, te o aktivnostima koje se provode u sklopu međunarodnog RCDN projekta.

Prisutni članovi UO su informisani o dokumentu o politikama za provođenje platforme o uslugama vodosnabdijevanja i odvođenju otpadnih voda, kao i o sastanku sa Svjetskom bankom koji je održanu u Vladi RS o kreditnim linijama za usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije.

Na sjednici je, takođe, usvojen Pravilnik o Radničko-sportskim susretima vodovoda Republike Srpske koji će se održati u periodu 6-8. juni 2019. godine u Trebinju.

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.