“Održive tarife za vodne usluge”

Konferencija pod nazivom “Održive tarife za vodne usluge” održava se u Lisabonu, Portugal, u period 14-15. mart 2019. godine. Cilj konferencije je da promoviše interdisciplinarni dijalog o održivosti tarifa za vodne usluge u okviru različitih finansijskih, ekoloških i socijalnih perspektiva, uključujući pravne i društveno-ekonomske aspekte njihove implementacije.

Planiranje i postavljanje tarifa ima za cilj postići nekoliko ciljeva koji se ponekad sukobljavaju i čak nisu kompatibilni. Pored toga, oblik i struktura načina korištenja tarifnih sistema jako su važni i mogu napraviti razliku. Na ovaj način, postavljanje održivih tarifa za vodne usluge je izazov, kako u Portugalu tako i na međunarodnom planu. Takođe, novi i nedavni problemi čine proces planiranja održivosti tarifa zahtjevnijim i kompleksnijim.

Klimatske promjene i potreba za otpornijim sistemima, novim izvorima vode, kao što su oni koji nastaju ponovnom upotrebom, desalinizacijom i kišnicom, otvaraju nova pitanja koja treba razmatrati i analizirati radi primjene najboljih praksi. Činjenica da se pristup vodi smatra ljudskim pravom, takođe, jača društvenu komponentu održivosti, koja se nikada ne može odvojiti od finansijske održivosti.

Sva ova pitanja zahtijevaju adekvatno upravljanje za različite zemlje kako bi se postigao cilj održivog razvoja (SDG), posebno cilj broj 6. Iz tog razloga, usvajanje održivih tarifa postaje fundamentalno i od najveće važnosti.

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.