Oglas za licitaciju osnovnih sredstava i materijala – doc

Na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva br. 04-MB-806/2-18 od 02.02.2018. god., a shodno Zapisnicima komisije br. 03/2-3826/1-18 od 23.05.2018. god. i br. 03/02-5169/1-18 od 25.06.2018. godine, Komisija za licitaciju osnovnih sredstava Društva formirana Odlukom broj: 04-1940/17 od 27.04.2017. godine, objavljuje:

L I C I T A C I J U
za prodaju osnovnih sredstava i materijala

Oglas za licitaciju osnovnih sredstava i materijala – doc

 

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.