Podrška Njemačke javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u suzbijanju pandemije COVID19

Kao vid podrške Njemačke razvojne saradnje u suzbijanju pandemije COVID-19 odabranim javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u četvrtak, 29. oktobra 2020. godine dodijeljeni su paketi zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju. Pakete, koji sadrže dezinfekcijska sredstva, maske, rukavice, zaštitna odijela, vizire, je u ime njemačke vlade, dodjelio GIZ u okviru Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga. Ukupna vrijednost podrške iznosi 50.000 eura, a gradovi koji su obuhvaćeni u prvom krugu dodjele paketa su: Gračanica, Sanski Most, Srebrenik, Velika Kladuša, Gradiška, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Trebinje i Banja Luka.

Zoran Popović, predsjednik Udruženja „Vodovodi Republike Srpske” i direktor “Vodovoda” a.d. Banjaluka rekao je da je veoma važna pomoć njemačke vlade i da će navedena oprema uveliko pomoći u radu i zaštiti radnika i potrošača u direktnom kontaktu jer je banjalučki Vodovod najveći u Republici Srpskoj, gdje se godišnje uradi preko 7.000 kontrola kvalitete vode, a broj kontrola je povećan usljed pandemije izazvane COVID-19 virusom. On je, takođe, istakao saradnju Udruženja “Vodovodi RS” sa GIZ-om, budući da GIZ u okviru ugovora koji je potpisan prije dvije godine vrši obuku kadrova. Pored navedenog, dogovoreno je i niz projekata u vezi s vodnim uslugama po pitanju rješavanja problema gubitaka na mreži i otpadnih voda, a najavljena je i dalja saradnja.

Odabranim lokalnim javnim preduzećima u BiH zahvalio se Peter Wolf sektorski menadžer „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – modernizacija opštinskih usluga“ rekavši da je cilj da se kroz regionalno umrežavanje i saradnju pomogne u modernizaciji opštinskih usluga, kako u opštim uslugama tako i u sektoru upravljanja vodama. Usljed pandemije izazvane COVID-19 virusom lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća više su nego ikad pod pritiskom da pruže adekvatne usluge i odgovore na visoke higijenske standard. Takođe je naglasio da se u BiH u borbi sa pandemijom izazvanom COVID-19 virusom želi dati posebna podrška javnim komunalnim službama u vidu zaštitne opreme i sredstava kako bi se mogla pružiti adekvatna usluga i odgovori na visoke higijenske standarde u zaštiti postrojenja, radnih mjesta, javnih površina i naravno kako bi se na najbolji način mogli zaštiti radnici. Njemačka razvojna saradnja razvila je mjere kojima želi da ojača njihove kapacitete u suočavanju s ovim izazovima, a cijelokupna vrijednost podrške u zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju za svih 6 zemalja regiona je 400.000 eura.

 

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.