Priključenje potrošača na novoizgrađenu mrežu u Česmi

Grad Banjaluka je u okviru projekta “Voda 1”, a u cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja potrošača viših zona Česme, obezbijedio sredstva za finansiranje izgradnje dva nova rezervoara za III I IV visinsku zonu. Pored navedenog, završena je sekundarna mreža treće zone i većina radova na izgradnji četvrte zone. Završetkom svih radova steći će se uslovi za oko 500 domaćinstava koji su locirani u višim zonama Česme da dobiju vodu za piće.

Vodovod Banjaluka prati investicione projekte Grada Banjaluka i shodno tome obilazi buduće potrošače i informiše ih o uslovima i načinu priključenja na novoizgrađe mreže. Trenutno su u toku aktivnosti na informisanju i priključenju potrošača na novoizgrađenu mrežu u višim zonama Česme.

Za realizaciju priključka potrebno je da se popuni zahtjev, koji se uz neophodnu dokumentaciju – kopija katastra i posjedovni list, predaje u prostorijama Vodovoda Banjaluka (Ulica 22. aprila br. 2). Za svakog potrošača pojedinačno se pravi predračun troškova koji zavise od profila cijevi na koju se potrošač priključuje. Troškovi izgradnje vodomjernog okna i prekop saobraćajnice do vodovodne cijevi padaju na teret korisnika.

Vodovod Banjaluka je u saradnji sa Gradskom upravom pripremio olakšice za priključenje novih korisnika, te stoga novi korisnici imaju mogućnost da priključak plate u 6 jednakih rata, a ukoliko uplate kompletan iznos jednokratno imaju popust od 15%.

Pored navedenog, Vodovod je sa Centrom za socijalni rad pokrenuo i inicijativu da Skupština grada u narednom periodu donese odluku o subvenciji dijela potrošnje za korisnike Centra za socijalni rad. Konkretno, stalni korisnici Centra, kojih sada ima nekoliko hiljada, Grad će subvencionisati sa tri kubika vode po članu. Takođe se razmatra i mogućnost oslobađanja od plaćanja priključka na mrežu svih novih korisnika, koji su registrovani u Centru za socijalni rad. Novi paketi podrške stanovništvu trebalo bi da budu predloženi Skupštini grada početkom septembra.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnim službama “Vodovoda” a.d. Banjaluka ili na broj telefona 051-212-316, lokal 128.

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.