Radovi na sistemu Subotica

Početak organizovanog vodosnabdijevanja grada Banjaluke veže se za aktiviranje izvorišta Subotica koje se desilo 1908. godine. Uz određena ulaganja i rekonstrukcije sistem Subotica je i danas u upotrebi i sa nešto manje od 2% učestvuje u ukupnoj proizvodnji vode za grad Banjaluku. Danas se sa Subotice vodom snabdijevaju naselja Pavlovac, Šibovi, Pervan, Goleši i Čokorska polja.

Moramo napomenuti da kapacitet izvorišta zavisi od hidroloških uslova. Imajući u vidu da posljednjih nekoliko mjeseci nije bilo značajnijih padavina, trenutno je kapacitet izvorišta na istorijskom minimumu. Vodovod Banjaluka pokušava u posljednjih nekoliko dana dodatnim kaptiranjem da poboljša kapacitet izvorišta Subotica koliko god je to moguće. Iz tog razloga može doći do povremenih prekida u vodosnabdijevanju naselja koja gravitiraju izvorištu Subotica.

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.