Odvođenje otpadnih voda: izazovi i planovi za budućnost

Na stranici je predstavljen pregled trenutnog stanja sistema odvođenja otpadnih voda u gradu Banja Luka, kao i izazova s kojima se susreće te su opisani planovi i projekti koji se sprovode u cilju unapređenja ovog sistema u budućnosti.

Odvođenje otpadnih voda u Banjaluci

U gradu Banja Luka se posljednjih godina intenzivno radi na razvoju vodovodnog sistema, međutim, sistem odvođenja otpadnih voda ne prati ovaj napredak. Prema podacima, samo 60% stanovništva ima organizovano odvođenje otpadnih voda, što predstavlja veliki izazov za gradske vlasti. Nažalost, grad ne posjeduje uređaj za tretman otpadnih voda, a ni privredni subjekti nemaju predtretman odgovarajućih industrijskih voda, što dalje utiče na zagađenje rijeke. Postoji samo jedan manji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Zeleni vir koji je u funkciji i čiji kapacitet iznosi 500 EC (ekvivalentnih stanovnika). Potrebno je hitno preduzeti mjere za unapređenje ovog sistema kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine i poboljšala kvaliteta života građana.

Odvođenje otpadnih voda u Banjaluci

U gradu Banja Luka se posljednjih godina intenzivno radi na razvoju vodovodnog sistema, međutim, sistem odvođenja otpadnih voda ne prati ovaj napredak. Prema podacima, samo 60% stanovništva ima organizovano odvođenje otpadnih voda, što predstavlja veliki izazov za gradske vlasti. Nažalost, grad ne posjeduje uređaj za tretman otpadnih voda, a ni privredni subjekti nemaju predtretman odgovarajućih industrijskih voda, što dalje utiče na zagađenje rijeke. Postoji samo jedan manji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Zeleni vir koji je u funkciji i čiji kapacitet iznosi 500 EC (ekvivalentnih stanovnika). Potrebno je hitno preduzeti mjere za unapređenje ovog sistema kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine i poboljšala kvaliteta života građana.

Istorija i trenutni sistem odvođenja otpadnih voda

Kanalizacioni sistem u Banjaluci započet je gradnjom prvih kolektora još 1912. godine, a ti kolektori su i danas u funkciji. Danas je sistem kanalizacije u gradu dužine oko 370 km i sastoji se od mješovitog i separatnog tipa, koji je od tada prošao kroz brojne promjene i nadogradnje. Ovaj sistem ima važnu ulogu u odvođenju otpadnih voda i održavanju čistoće i zdravlja voda u okolnim rijekama.

Mapa kanalizacione mreže u Banjaluci
Mapa kanalizacione mreže u Banjaluci

Istorija i trenutni sistem odvođenja otpadnih voda

Kanalizacioni sistem u Banjaluci započet je gradnjom prvih kolektora još 1912. godine, a ti kolektori su i danas u funkciji. Danas je sistem kanalizacije u gradu dužine oko 370 km i sastoji se od mješovitog i separatnog tipa, koji je od tada prošao kroz brojne promjene i nadogradnje. Ovaj sistem ima važnu ulogu u odvođenju otpadnih voda i održavanju čistoće i zdravlja voda u okolnim rijekama.

Održavanje kanalizacione mreže

Sektor održavanje u Banjaluci predstavlja ključnu kariku u održavanju kanalizacione mreže u gradu. U okviru svojih redovnih aktivnosti, ovaj sektor vrši sistemsko snimanje i čišćenje kanalizacionih cijevi kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i produžio njihov vijek trajanja.

Od 2008. godine, Sektor održavanje intenzivno radi na lociranju, snimanju i evidentiranju postojećeg kanalizacionog sistema. Zahvaljujući savremenom vozilu koje posjeduje video kameru, moguće je vršiti vizuelni pregled kolektora, što je od izuzetne važnosti za utvrđivanje stanja kolektora, određivanje profila, prečnika i materijala kolektora.

Sektor održavanje u Banjaluci posjeduje neophodnu tehničku opremu, specijalna vozila i mehanizaciju, kao i stručni kadar koji je sposoban da izvede sve potrebne radove na kanalizacionoj mreži. Zahvaljujući njihovom radu, građani Banjaluke mogu biti sigurni da će njihova kanalizaciona mreža biti održavana na najbolji mogući način.

Održavanje kanalizacione mreže

Sektor održavanje u Banjaluci predstavlja ključnu kariku u održavanju kanalizacione mreže u gradu. U okviru svojih redovnih aktivnosti, ovaj sektor vrši sistemsko snimanje i čišćenje kanalizacionih cijevi kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i produžio njihov vijek trajanja.

Od 2008. godine, Sektor održavanje intenzivno radi na lociranju, snimanju i evidentiranju postojećeg kanalizacionog sistema. Zahvaljujući savremenom vozilu koje posjeduje video kameru, moguće je vršiti vizuelni pregled kolektora, što je od izuzetne važnosti za utvrđivanje stanja kolektora, određivanje profila, prečnika i materijala kolektora.

Sektor održavanje u Banjaluci posjeduje neophodnu tehničku opremu, specijalna vozila i mehanizaciju, kao i stručni kadar koji je sposoban da izvede sve potrebne radove na kanalizacionoj mreži. Zahvaljujući njihovom radu, građani Banjaluke mogu biti sigurni da će njihova kanalizaciona mreža biti održavana na najbolji mogući način.

Prijavljivanje kvarova

Korisnicima usluga kanalizacione mreže u Banjaluci na raspolaganju su brojevi telefona koji su namijenjeni za prijavu kvarova na kanalizacionoj mreži. Za brzu i efikasnu intervenciju, prijave se primaju na sljedeće brojeve telefona: 051/258-678 i 051/258-679.

Ovi brojevi telefona su dostupni korisnicima u toku radnog vrijemena Sektora održavanja. Operateri Sektora održavanja će na osnovu prijave koju dobiju od korisnika, organizovati intervenciju na otklanjanju kvara na kanalizacionoj mreži.

Na taj način, građani mogu brzo i efikasno prijaviti kvarove na kanalizacionoj mreži, a Sektor održavanja će svojim stručnim timom osigurati kvalitetnu uslugu otklanjanja kvara. Korisnicima se savjetuje da prilikom prijave kvara na kanalizacionoj mreži pruže što više informacija o lokaciji kvara i prirodi problema kako bi se olakšala intervencija i smanjila mogućnost ponovnog javljanja istog problem

Prijavljivanje kvarova

Korisnicima usluga kanalizacione mreže u Banjaluci na raspolaganju su brojevi telefona koji su namijenjeni za prijavu kvarova na kanalizacionoj mreži. Za brzu i efikasnu intervenciju, prijave se primaju na sljedeće brojeve telefona: 051/258-678 i 051/258-679.

Ovi brojevi telefona su dostupni korisnicima u toku radnog vrijemena Sektora održavanja. Operateri Sektora održavanja će na osnovu prijave koju dobiju od korisnika, organizovati intervenciju na otklanjanju kvara na kanalizacionoj mreži.

Na taj način, građani mogu brzo i efikasno prijaviti kvarove na kanalizacionoj mreži, a Sektor održavanja će svojim stručnim timom osigurati kvalitetnu uslugu otklanjanja kvara. Korisnicima se savjetuje da prilikom prijave kvara na kanalizacionoj mreži pruže što više informacija o lokaciji kvara i prirodi problema kako bi se olakšala intervencija i smanjila mogućnost ponovnog javljanja istog problem

Možete nas kontaktirati na brojeve telefona 051/258-678 i 051/258-679 li nam poslati e-mail na adresu odrzavanje@vodovod-bl.com.

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.