Одвођење отпадних вода: изазови и планови за будућност

На страници је представљен преглед тренутног стања система одвођења отпадних вода у граду Бања Лука, као и изазова с којима се сусреће те су описани планови и пројекти који се спроводе у циљу унапређења овог система у будућности.

Одвођење отпадних вода у Бањалуци

У граду Бања Лука се посљедњих година интензивно ради на развоју водоводног система, међутим, систем одвођења отпадних вода не прати овај напредак. Према подацима, само 60% становништва има организовано одвођење отпадних вода, што представља велики изазов за градске власти. Нажалост, град не посједује уређај за третман отпадних вода, а ни привредни субјекти немају предтретман одговарајућих индустријских вода, што даље утиче на загађење ријеке. Постоји само један мањи уређај за пречишћавање отпадних вода у насељу Зелени вир који је у функцији и чији капацитет износи 500 EC (еквивалентних становника). Потребно је хитно предузети мјере за унапређење овог система како би се смањило загађење животне средине и побољшала квалитета живота грађана.

Одвођење отпадних вода у Бањалуци

У граду Бања Лука се посљедњих година интензивно ради на развоју водоводног система, међутим, систем одвођења отпадних вода не прати овај напредак. Према подацима, само 60% становништва има организовано одвођење отпадних вода, што представља велики изазов за градске власти. Нажалост, град не посједује уређај за третман отпадних вода, а ни привредни субјекти немају предтретман одговарајућих индустријских вода, што даље утиче на загађење ријеке. Постоји само један мањи уређај за пречишћавање отпадних вода у насељу Зелени вир који је у функцији и чији капацитет износи 500 EC (еквивалентних становника). Потребно је хитно предузети мјере за унапређење овог система како би се смањило загађење животне средине и побољшала квалитета живота грађана.

Историја и тренутни систем одвођења отпадних вода

Канализациони систем у Бањалуци започет је градњом првих колектора још 1912. године, а ти колектори су и данас у функцији. Данас је систем канализације у граду дужине око 370 km и састоји се од мјешовитог и сепаратног типа, који је од тада прошао кроз бројне промјене и надоградње. Овај систем има важну улогу у одвођењу отпадних вода и одржавању чистоће и здравља вода у околним ријекама.

Mapa kanalizacione mreže u Banjaluci
Mapa kanalizacione mreže u Banjaluci

Историја и тренутни систем одвођења отпадних вода

Канализациони систем у Бањалуци започет је градњом првих колектора још 1912. године, а ти колектори су и данас у функцији. Данас је систем канализације у граду дужине око 370 km и састоји се од мјешовитог и сепаратног типа, који је од тада прошао кроз бројне промјене и надоградње. Овај систем има важну улогу у одвођењу отпадних вода и одржавању чистоће и здравља вода у околним ријекама.

Одржавање канализационе мреже

Сектор одржавање у Бањалуци представља кључну карику у одржавању канализационе мреже у граду. У оквиру својих редовних активности, овај сектор врши системско снимање и чишћење канализационих цијеви како би се осигурала њихова функционалност и продужио њихов вијек трајања.

Од 2008. године, Сектор одржавање интензивно ради на лоцирању, снимању и евидентирању постојећег канализационог система. Захваљујући савременом возилу које посједује видео камеру, могуће је вршити визуелни преглед колектора, што је од изузетне важности за утврђивање стања колектора, одређивање профила, пречника и материјала колектора.

Сектор одржавање у Бањалуци посједује неопходну техничку опрему, специјална возила и механизацију, као и стручни кадар који је способан да изведе све потребне радове на канализационој мрежи. Захваљујући њиховом раду, грађани Бањалуке могу бити сигурни да ће њихова канализациона мрежа бити одржавана на најбољи могући начин.

Одржавање канализационе мреже

Сектор одржавање у Бањалуци представља кључну карику у одржавању канализационе мреже у граду. У оквиру својих редовних активности, овај сектор врши системско снимање и чишћење канализационих цијеви како би се осигурала њихова функционалност и продужио њихов вијек трајања.

Од 2008. године, Сектор одржавање интензивно ради на лоцирању, снимању и евидентирању постојећег канализационог система. Захваљујући савременом возилу које посједује видео камеру, могуће је вршити визуелни преглед колектора, што је од изузетне важности за утврђивање стања колектора, одређивање профила, пречника и материјала колектора.

Сектор одржавање у Бањалуци посједује неопходну техничку опрему, специјална возила и механизацију, као и стручни кадар који је способан да изведе све потребне радове на канализационој мрежи. Захваљујући њиховом раду, грађани Бањалуке могу бити сигурни да ће њихова канализациона мрежа бити одржавана на најбољи могући начин.

Пријављивање кварова

Корисницима услуга канализационе мреже у Бањалуци на располагању су бројеви телефона који су намијењени за пријаву кварова на канализационој мрежи. За брзу и ефикасну интервенцију, пријаве се примају на сљедеће бројеве телефона: 051/258-678 и 051/258-679.

Ови бројеви телефона су доступни корисницима у току радног вријемена Сектора одржавања. Оператери Сектора одржавања ће на основу пријаве коју добију од корисника, организовати интервенцију на отклањању квара на канализационој мрежи.

На тај начин, грађани могу брзо и ефикасно пријавити кварове на канализационој мрежи, а Сектор одржавања ће својим стручним тимом осигурати квалитетну услугу отклањања квара. Корисницима се савјетује да приликом пријаве квара на канализационој мрежи пруже што више информација о локацији квара и природи проблема како би се олакшала интервенција и смањила могућност поновног јављања истог проблем.

Пријављивање кварова

Корисницима услуга канализационе мреже у Бањалуци на располагању су бројеви телефона који су намијењени за пријаву кварова на канализационој мрежи. За брзу и ефикасну интервенцију, пријаве се примају на сљедеће бројеве телефона: 051/258-678 и 051/258-679.

Ови бројеви телефона су доступни корисницима у току радног вријемена Сектора одржавања. Оператери Сектора одржавања ће на основу пријаве коју добију од корисника, организовати интервенцију на отклањању квара на канализационој мрежи.

На тај начин, грађани могу брзо и ефикасно пријавити кварове на канализационој мрежи, а Сектор одржавања ће својим стручним тимом осигурати квалитетну услугу отклањања квара. Корисницима се савјетује да приликом пријаве квара на канализационој мрежи пруже што више информација о локацији квара и природи проблема како би се олакшала интервенција и смањила могућност поновног јављања истог проблем.

Можете нас контактирати на бројеве телефона 051/258-678 i 051/258-679 ли нам послати е-mail на адресу odrzavanje@vodovod-bl.com.

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.