Упознајте дистрибутивну мрежу Водовода Бања Лука: од дужине водоводне мреже до Сектора одржавања

На овој страници можете пронаћи информације о дистрибутивној мрежи Водовода Бања Лука. У наставку ћемо вас детаљније упознати с дужином водоводне мреже, резервоарским простором, бројем прикључака те сектором одржавања и начинима пријављивања кварова.

Дужина водоводне мреже

Примарна и секундарна водоводна мрежа подручја града Бања Лука заједно износе око 840 км, а уз прикључну мрежу та дужина износи око 950 км. Ова мрежа осигурава воду за пиће становницима и пословним субјектима на подручју БањаЛуке.

На примарној мрежи налазе се велики водоводни цјевоводи који су димензионирани за велике количине воде. Секундарна мрежа је грађена у циљу снабдијевања мањих насеља и кућа. Прикључна мрежа се састоји од малих цјевовода који воду доводе до крајњих потрошача.

Дужина водоводне мреже

Примарна и секундарна водоводна мрежа подручја града Бања Лука заједно износе око 840 км, а уз прикључну мрежу та дужина износи око 950 км. Ова мрежа осигурава воду за пиће становницима и пословним субјектима на подручју БањаЛуке.

На примарној мрежи налазе се велики водоводни цјевоводи који су димензионирани за велике количине воде. Секундарна мрежа је грађена у циљу снабдијевања мањих насеља и кућа. Прикључна мрежа се састоји од малих цјевовода који воду доводе до крајњих потрошача.

Резервоарски простор и препумпне станице

Укупан резервоарски простор водоводног система Бањалуке износи 26.350 кубних метара, а састоји се од 11 препумпних станица које омогућавају равномјерно снабдијевање водом цијелог града.

Препумпне станице се налазе на кључним позицијама у мрежи, а осим што омогућавају равномјерно снабдијевање водом, оне су и кључне за одржавање притиска у мрежи и избјегавање цурења.

Резервоарски простор и препумпне станице

Укупан резервоарски простор водоводног система Бањалуке износи 26.350 кубних метара, а састоји се од 11 препумпних станица које омогућавају равномјерно снабдијевање водом цијелог града.

Препумпне станице се налазе на кључним позицијама у мрежи, а осим што омогућавају равномјерно снабдијевање водом, оне су и кључне за одржавање притиска у мрежи и избјегавање цурења.

Број прикључака

На подручју Бањалуке постоји преко 40.000 прикључака, од чега преко 30.000 прикључака за индивидуалне потрошаче, преко 3.000 за стамбене блокове и 5.000 за привреду, занатство и установе. Свакодневно се ради на проширењу ове мреже како би се осигурало довољно воде за све становнике и пословне субјекте на подручју града.

Прикључци се изводе према прописима о градњи и прикључивању на водоводну мрежу, а захтјеви за прикључење се подносе у складу са Законом о водама Републике Српске. За прикључак на водоводну мрежу потребно је поднијети захтјев Водоводу Бања Лука, који ће након прегледа предметне локације дати процјену техничких и других услова за прикључак, те издати одобрење за прикључење.

Водовод Бања Лука континуирано ради на проширењу и унапређењу водоводне мреже како би се осигурао поуздан и стабилан водоводни систем за све кориснике.

Број прикључака

На подручју Бањалуке постоји преко 40.000 прикључака, од чега преко 30.000 прикључака за индивидуалне потрошаче, преко 3.000 за стамбене блокове и 5.000 за привреду, занатство и установе. Свакодневно се ради на проширењу ове мреже како би се осигурало довољно воде за све становнике и пословне субјекте на подручју града.

Прикључци се изводе према прописима о градњи и прикључивању на водоводну мрежу, а захтјеви за прикључење се подносе у складу са Законом о водама Републике Српске. За прикључак на водоводну мрежу потребно је поднијети захтјев Водоводу Бања Лука, који ће након прегледа предметне локације дати процјену техничких и других услова за прикључак, те издати одобрење за прикључење.

Водовод Бања Лука континуирано ради на проширењу и унапређењу водоводне мреже како би се осигурао поуздан и стабилан водоводни систем за све кориснике.

+
0
прикључака
за индивидуалне потрошаче
+
0
прикључака
за стамбене блокове
+
0
прикључака
за привреду, занатство и установе

Сектор одржавања Водовод а.д. Бања Лука

Сектор одржавања Водовода Бања Лука има кључну улогу у одржавању функционалности и сигурности водоводне мреже. Њихови технички тимови често раде на терену како би одржали и побољшали водоводну инфраструктуру у граду. Тимови за одржавање су опремљени најсавременијим алатима и опремом, укључујући специјална возила и механизацију, која им омогућавају да брзо и ефикасно одговоре на све врсте кварова.

Осим тога, Водовод Бања Лука има врло ефикасан систем пријављивања кварова који омогућава грађанима да пријаве било какве проблеме на водоводној мрежи. Грађани могу користити телефоне за интервенције, а стручни тимови Водовода Бања Лука су увијек спремни да одговоре на позиве и брзо ријеше проблеме. Такође, осим телефонских линија, грађани могу користити онлине формулар за пријављивање кварова путем службене интернет странице Водовода Бања Лука или послати поруку путем друштвених мрежа.

Сектор одржавања Водовод а.д. Бања Лука

Сектор одржавања Водовода Бања Лука има кључну улогу у одржавању функционалности и сигурности водоводне мреже. Њихови технички тимови често раде на терену како би одржали и побољшали водоводну инфраструктуру у граду. Тимови за одржавање су опремљени најсавременијим алатима и опремом, укључујући специјална возила и механизацију, која им омогућавају да брзо и ефикасно одговоре на све врсте кварова.

Осим тога, Водовод Бања Лука има врло ефикасан систем пријављивања кварова који омогућава грађанима да пријаве било какве проблеме на водоводној мрежи. Грађани могу користити телефоне за интервенције, а стручни тимови Водовода Бања Лука су увијек спремни да одговоре на позиве и брзо ријеше проблеме. Такође, осим телефонских линија, грађани могу користити онлине формулар за пријављивање кварова путем службене интернет странице Водовода Бања Лука или послати поруку путем друштвених мрежа.

Пријављивање кварова

Уколико примијетите квар на водоводној мрежи, молимо вас да нас одмах обавијестите како бисмо на вријеме реаговали и отклонили проблем. За пријаву квара можете користити телефоне за интервенције: 051/258-678 и 051/258-679. Наш тим за одржавање је спремање да брзо и ефикасно ријеши све проблеме на дистрибутивној мрежи.

Уз телефонске бројеве за пријаву кварова, можете нам се обратити и путем онлине формулара који се налази на нашој службеној интернет страници. Након што попуните формулар са описом проблема, наш тим ће вас контактирати како би потврдио пријаву и договорио термин за отклањање квара.

Такође, можете нам писати и путем наших друштвених мрежа -instagram: @vodovod_bl i facebook: Vodovod ad Banja Luka – Водовод ад Бања Лука.

Уколико имате било каквих питања везаних за кориштење водоводне мреже или проблема са рачуном за воду, на располагању вам стоји наша служба за кориснике која ради сваког радног дана од 7 до 15 сати. Наши стручни и љубазни оператери су ту да вам пруже све потребне информације и ријеше ваше евентуалне недоумице.

Пријављивање кварова

Уколико примијетите квар на водоводној мрежи, молимо вас да нас одмах обавијестите како бисмо на вријеме реаговали и отклонили проблем. За пријаву квара можете користити телефоне за интервенције: 051/258-678 и 051/258-679. Наш тим за одржавање је спремање да брзо и ефикасно ријеши све проблеме на дистрибутивној мрежи.

Уз телефонске бројеве за пријаву кварова, можете нам се обратити и путем онлине формулара који се налази на нашој службеној интернет страници. Након што попуните формулар са описом проблема, наш тим ће вас контактирати како би потврдио пријаву и договорио термин за отклањање квара.

Такође, можете нам писати и путем наших друштвених мрежа -instagram: @vodovod_bl i facebook: Vodovod ad Banja Luka – Водовод ад Бања Лука.

Уколико имате било каквих питања везаних за кориштење водоводне мреже или проблема са рачуном за воду, на располагању вам стоји наша служба за кориснике која ради сваког радног дана од 7 до 15 сати. Наши стручни и љубазни оператери су ту да вам пруже све потребне информације и ријеше ваше евентуалне недоумице.

Можете нас контактирати на бројеве телефона 051/258-678 i 051/258-679 ли нам послати e-mail на адресу odrzavanje@vodovod-bl.com.

Локални водоводи

Водовод Бања Лука жели да свим својим корисницима омогући увид у стање локалних водоводних система. Зато смо припремили пдф документе “Преглед локалних водоводних система” преузетих од Центра за развој и унапређење села и “Табеларни преглед локалних система”.

ПДФ документ „Преглед локалних водоводних система“ садржи информације о различитим водоводним системима са називима, као и детаљне спецификације за сваки систем. Ове спецификације укључују информације о изворишту воде, резервоару капацитета, растеретној комори, дужини цјевовода у метрима, броју прикључака и другим релевантним подацима. Документ ће вам помоћи да боље разумијете и управљате локалним водоводним системима, те омогућити брже отклањање евентуалних кварова и потешкоћа.

ПДФ документ “Табеларни преглед локалних система” садржи детаљне информације о дужини мреже, броју резервоара, укупној запремини резервоара, броју црпки и потрошача те изворима воде. Такође, приказује податке за системе који су прикључени на систем Бањалука и системе који нису прикључени на систем Бањалука. Уколико се налазите у неком од ових система, можете прегледати детаљне информације о дужини мреже, броју резервоара, укупној запремини резервоара, броју црпки и потрошача те изворима воде.

Локални водоводи

Водовод Бања Лука жели да свим својим корисницима омогући увид у стање локалних водоводних система. Зато смо припремили пдф документе “Преглед локалних водоводних система” преузетих од Центра за развој и унапређење села и “Табеларни преглед локалних система”.

ПДФ документ „Преглед локалних водоводних система“ садржи информације о различитим водоводним системима са називима, као и детаљне спецификације за сваки систем. Ове спецификације укључују информације о изворишту воде, резервоару капацитета, растеретној комори, дужини цјевовода у метрима, броју прикључака и другим релевантним подацима. Документ ће вам помоћи да боље разумијете и управљате локалним водоводним системима, те омогућити брже отклањање евентуалних кварова и потешкоћа.

ПДФ документ “Табеларни преглед локалних система” садржи детаљне информације о дужини мреже, броју резервоара, укупној запремини резервоара, броју црпки и потрошача те изворима воде. Такође, приказује податке за системе који су прикључени на систем Бањалука и системе који нису прикључени на систем Бањалука. Уколико се налазите у неком од ових система, можете прегледати детаљне информације о дужини мреже, броју резервоара, укупној запремини резервоара, броју црпки и потрошача те изворима воде.

Одвођење отпадних вода у Бањалуци: Изазови и планови за будућност

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.