Како Водовод а.д. Бања Лука обезбјеђује сигурност воде за пиће путем интегрисаног система управљања

Водовод а.д. Бања Лука има Политику интегрисаног система управљања која обухвата стандарде серије ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципима.

Интегрисани систем управљања у Водоводу а.д. Бања Лука

Интегрисани систем управљања је кључни фактор за успјешно пословање у модерном пословном свијету. У складу са тим, Водовод а.д. Бања Лука је усвојио Политику интегрисаног система управљања који обухвата стандарде серије ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципима.

Ови стандарди су важни за Водовод а.д. Бања Лука јер осигуравају да се производња и дистрибуција воде за пиће, као и сакупљање и одвођење отпадних вода, врши на сигуран и одговоран начин. Такође, ови стандарди гарантују висок ниво квалитета и заштите животне средине.

Интегрисани систем управљања у Водоводу а.д. Бања Лука

Интегрисани систем управљања је кључни фактор за успјешно пословање у модерном пословном свијету. У складу са тим, Водовод а.д. Бања Лука је усвојио Политику интегрисаног система управљања који обухвата стандарде серије ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципима.

Ови стандарди су важни за Водовод а.д. Бања Лука јер осигуравају да се производња и дистрибуција воде за пиће, као и сакупљање и одвођење отпадних вода, врши на сигуран и одговоран начин. Такође, ови стандарди гарантују висок ниво квалитета и заштите животне средине.

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009

Водовод а.д. Бања Лука је добио сертификацију од стране TÜV SÜD Management Service GmbH, која је потврдила да се у Водовод а.д. Бања Лука примјењују стандарди ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципи.

Сертификати за ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009 потврђују да се  примјењују системи управљања квалитетом и заштитом животне средине. То значи да се вода за пиће производи и дистрибуира на начин који осигурава сигурност и квалитет, док се  одвођење отпадних вода врши на начин који минимизира утицај на околиш.

HACCP принципи

Сертификат за HACCP принципе представља значајну потврду да је у Водоводу а.д. Бања Лука успостављен и примјењује се систем управљања ризицима у производњи хране, односно, у овом случају, у производњи и дистрибуцији воде за пиће.

Овај систем подразумијева идентификацију, процјену и контролу свих фактора који могу угрозити квалитет и сигурност производа, као и њихову сталну контролу и праћење. Тако се осигурава да се производња и дистрибуција воде за пиће врши на начин који минимизира ризике по здравље потрошача, што је од велике важности за очување јавног здравља и сигурности потрошача.

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009

Водовод а.д. Бања Лука је добио сертификацију од стране TÜV SÜD Management Service GmbH, која је потврдила да се у Водовод а.д. Бања Лука примјењују стандарди ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципи.

Сертификати за ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009 потврђују да се  примјењују системи управљања квалитетом и заштитом животне средине. То значи да се вода за пиће производи и дистрибуира на начин који осигурава сигурност и квалитет, док се  одвођење отпадних вода врши на начин који минимизира утицај на околиш.

HACCP принципи

Сертификат за HACCP принципе представља значајну потврду да је у Водоводу а.д. Бања Лука успостављен и примјењује се систем управљања ризицима у производњи хране, односно, у овом случају, у производњи и дистрибуцији воде за пиће.

Овај систем подразумијева идентификацију, процјену и контролу свих фактора који могу угрозити квалитет и сигурност производа, као и њихову сталну контролу и праћење. Тако се осигурава да се производња и дистрибуција воде за пиће врши на начин који минимизира ризике по здравље потрошача, што је од велике важности за очување јавног здравља и сигурности потрошача.

Висок ниво квалитета, заштите животне средине и сигурности хране

Руководство Водовода а.д. Бања Лука је усвојило Политику интегрисаног система управљања, која представља јасан и прецизан оквир за примјену стандарда. Ова политика наглашава важност квалитета, заштите животне средине и сигурности хране у свим организационим дијеловима Друштва.

Уз примјену стандарда серије ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципа, Водовод а.д. Бања Лука гарантује висок ниво квалитета, заштите животне средине и сигурности хране у својим процесима производње и дистрибуције воде за пиће.

Висок ниво квалитета, заштите животне средине и сигурности хране

Руководство Водовода а.д. Бања Лука је усвојило Политику интегрисаног система управљања, која представља јасан и прецизан оквир за примјену стандарда. Ова политика наглашава важност квалитета, заштите животне средине и сигурности хране у свим организационим дијеловима Друштва.

Уз примјену стандарда серије ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i HACCP принципа, Водовод а.д. Бања Лука гарантује висок ниво квалитета, заштите животне средине и сигурности хране у својим процесима производње и дистрибуције воде за пиће.

Упознајте дистрибутивну мрежу Водовода Бања Лука: од дужине водоводне мреже до Сектора одржавања

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.