Одјељење за хемијску контролу отпадних вода анализа и праћење

Осигуравамо квалитет отпадних вода и унапређујемо животну средину кроз аналитичко праћење и имплементацију стандарда квалитета. Одјељење за хемијску контролу отпадних вода предано ради на имплементацији међународно признатог стандарда за лабораторије БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025 како би осигурало највиши ниво квалитета и поузданости у својим анализама.

Хемијска контрола
отпадних вода

Одјељење за хемијску контролу отпадних вода је одјељење унутар Сектора квалитета воде и екологије. Формирано је у циљу праћења квалитативних и квантитативних карактеристика урбаних отпадних вода из фекалних и мјешовитих колектора и испуста којима управља “Водовод“ а.д. Бања Лука, а у складу са захтјевима и обавезама које произилазе из законске регулативе и важећим дозволама.

Хемијска контрола
отпадних вода

Одјељење за хемијску контролу отпадних вода је одјељење унутар Сектора квалитета воде и екологије. Формирано је у циљу праћења квалитативних и квантитативних карактеристика урбаних отпадних вода из фекалних и мјешовитих колектора и испуста којима управља “Водовод“ а.д. Бања Лука, а у складу са захтјевима и обавезама које произилазе из законске регулативе и важећим дозволама.

Овлаштена лабораторија

Одјељење за хемијску контролу отпадних вода у свом саставу има лабораторију овлаштену од надлежног Министарства пољопривредешумарства и водопривреде Републике Српске за испитивања површинске, подземне и отпадне воде.
За потребе квалитетних и поузданих улазних података, узорака, Одјељење за хемијску контролу отпадне воде посједује одговарајућу теренску опрему за мјерење протока као и за аутоматско композитно узорковање.
Лабораторија се бави анализирањем параметара у води на испустима у реципијент и квантификацијом утицаја на реципијент,  све са превасходним циљем обезбјеђивања улазних параметара за димензионисање постројења за пречишћавање отпадних вода за Град Бању Луку.

Овлаштена лабораторија

Одјељење за хемијску контролу отпадних вода у свом саставу има лабораторију овлаштену од надлежног Министарства пољопривредешумарства и водопривреде Републике Српске за испитивања површинске, подземне и отпадне воде.
За потребе квалитетних и поузданих улазних података, узорака, Одјељење за хемијску контролу отпадне воде посједује одговарајућу теренску опрему за мјерење протока као и за аутоматско композитно узорковање.
Лабораторија се бави анализирањем параметара у води на испустима у реципијент и квантификацијом утицаја на реципијент,  све са превасходним циљем обезбјеђивања улазних параметара за димензионисање постројења за пречишћавање отпадних вода за Град Бању Луку.

Технолошке отпадне воде

Аналитичко одређивање параметара квалитета отпадне воде врши се и за технолошке отпадне воде које се испуштају у јавну канализацију.
Одјељење обавља анализе за интерне и екстерне кориснике у складу са овлаштењем.

Постојећа датотека параметара квалитета површинске воде која датира од деведесетих година двадесетог вијека, се допуњује параметрима квалитета отпадне воде, ови параметри се аналитички обрађују с циљем смањења утицаја на животну средину, а самим тим и побољшања квалитета живота.

Технолошке отпадне воде

Аналитичко одређивање параметара квалитета отпадне воде врши се и за технолошке отпадне воде које се испуштају у јавну канализацију.
Одјељење обавља анализе за интерне и екстерне кориснике у складу са овлаштењем.

Постојећа датотека параметара квалитета површинске воде која датира од деведесетих година двадесетог вијека, се допуњује параметрима квалитета отпадне воде, ови параметри се аналитички обрађују с циљем смањења утицаја на животну средину, а самим тим и побољшања квалитета живота.

Међународно признати стандард за лабораторије

Одјељење за хемијску контролу отпадних вода је у процесу припреме документације и имплементације међународно признатог стандарда за лабораторије BAS EN ISO/IEC 17025.

Одвођење отпадних вода у Бањалуци: Изазови и планови за будућност

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.