Квалитетна вода за здрав живот!

Сазнајте више о квалитету воде коју Водовод Бања Лука доставља до ваших славина. Откријте како осигуравамо да вода коју конзумирате буде хигијенски исправна и сигурна за пиће.

Контрола квалитета воде за пиће

Квалитет воде коју достављамо до ваших славина једна је од наших најважнијих обавеза према нашим корисницима. Зато смо одлучили са вама подијелити детаљан опис процеса контроле квалитета воде за пиће, како бисте били сигурни у чистоћу и сигурност воде коју конзумирате.

Контрола квалитета воде за пиће

Квалитет воде коју достављамо до ваших славина једна је од наших најважнијих обавеза према нашим корисницима. Зато смо одлучили са вама подијелити детаљан опис процеса контроле квалитета воде за пиће, како бисте били сигурни у чистоћу и сигурност воде коју конзумирате.

Квалитетна вода за пиће
је наш приоритет

Како бисмо осигурали да до потрошача стигне само квалитетна и хигијенски исправна вода за пиће, наш  Сектор квалитета воде и екологије  свакодневно узима узорке, прегледа и анализа сирову и прерађену воду у властитој лабораторији, али и у овлаштеним институцијама у Републици Српској, Србији и Хрватској. 

Свакодневна контрола, преглед и анализа воде
Анализа преко 5.000 узорака воде годишње
Хемијски и микорбиолошки прегледи воде
Екстерна анализа 5.000 узорака воде годишње
Осигуравање квалитетне воде за пиће

Контрола квалитета воде одвија се према рјешењу надлежне Здравствено–санитарне инспекције, које је издато у складу с одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

У властитој лабораторији годишње се анализира преко 5.000 узорака воде, како у хемијском, тако и у микробиолошком погледу. Овај процес омогућује нам да пратимо и контролишемо квалитет сирове и пречишћене воде из резервоара, као и узорака са дистрибутивне мреже на славинама код потрошача. Процес контроле обухвата основне, проширене и периодичне прегледе, у хемијском и микробиолошком погледу.

Поред наше лабораторије, узорци воде такође се анализирају у лабораторији Института за јавно здравство Бања Лука. Тако се годишње хемијски и микробиолошки анализира преко 5.000 узорака воде. Сви ови процеси заједно омогућују нам да пружимо квалитетну воду за пиће која задовољава у хемијском, микробиолошком, биолошком, паразитолошком, вирусолошком и радиолошком погледу.

Квалитетна вода за пиће
је наш приоритет

Како бисмо осигурали да до потрошача стигне само квалитетна и хигијенски исправна вода за пиће, наш  Сектор квалитета воде и екологије  свакодневно узима узорке, прегледа и анализа сирову и прерађену воду у властитој лабораторији, али и у овлаштеним институцијама у Републици Српској, Србији и Хрватској. 

Свакодневна контрола, преглед и анализа воде
Анализа преко 5.000 узорака воде годишње
Хемијски и микорбиолошки прегледи воде
Екстерна анализа 5.000 узорака воде годишње
Осигуравање квалитетне воде за пиће

Контрола квалитета воде одвија се према рјешењу надлежне Здравствено–санитарне инспекције, које је издато у складу с одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

У властитој лабораторији годишње се анализира преко 5.000 узорака воде, како у хемијском, тако и у микробиолошком погледу. Овај процес омогућује нам да пратимо и контролишемо квалитет сирове и пречишћене воде из резервоара, као и узорака са дистрибутивне мреже на славинама код потрошача. Процес контроле обухвата основне, проширене и периодичне прегледе, у хемијском и микробиолошком погледу.

Поред наше лабораторије, узорци воде такође се анализирају у лабораторији Института за јавно здравство Бања Лука. Тако се годишње хемијски и микробиолошки анализира преко 5.000 узорака воде. Сви ови процеси заједно омогућују нам да пружимо квалитетну воду за пиће која задовољава у хемијском, микробиолошком, биолошком, паразитолошком, вирусолошком и радиолошком погледу.

Контрола квалитете воде за пиће у складу са законом

Законом о храни (Сл. гл. РС, бр. 19/17) и Правилником о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл. гл. РС, бр. 88/17 и допуна 97/18) уређују се обавезе и одговорности субјеката у пословању са храном, односно активности везане за лабораторијска испитивања и контролу квалитета воде. У скаладу са наведеним Законом, као дио система самоконтроле, континуално се проводи контрола квалитета воде за пиће и сирове воде у физичко-хемијском и микробиолошком погледу у лабораторијама Друштва у Сектору квалитета воде и екологије – СКВиЕ. Наведена контрола проводи се према интерном плану Сектора уз сагласност надлежне инспекције.

Обавезну јавноздравствену контролу (Закон о храни, Сл. гл. РС, бр. 88/17, члан 36. став 3) у физичко-хемијском, микробиолошком, биолошком, паразитолошком и радиолошком погледу спроводи према склопљеном уговору ЈЗУ РС Институт за јавно здравство Бања Лука.

Контрола квалитете воде за пиће у складу са законом

Законом о храни (Сл. гл. РС, бр. 19/17) и Правилником о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл. гл. РС, бр. 88/17 и допуна 97/18) уређују се обавезе и одговорности субјеката у пословању са храном, односно активности везане за лабораторијска испитивања и контролу квалитета воде. У скаладу са наведеним Законом, као дио система самоконтроле, континуално се проводи контрола квалитета воде за пиће и сирове воде у физичко-хемијском и микробиолошком погледу у лабораторијама Друштва у Сектору квалитета воде и екологије – СКВиЕ. Наведена контрола проводи се према интерном плану Сектора уз сагласност надлежне инспекције.

Обавезну јавноздравствену контролу (Закон о храни, Сл. гл. РС, бр. 88/17, члан 36. став 3) у физичко-хемијском, микробиолошком, биолошком, паразитолошком и радиолошком погледу спроводи према склопљеном уговору ЈЗУ РС Институт за јавно здравство Бања Лука.

Бројке и статистика

У Водоводу Бања Лука вршимо контролу квалитета воде за пиће на дневном нивоу, прикупљајући узорке из различитих дијелова водоводне мреже. У складу са захтјевима надлежних институција и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, анализирамо присутност различитих параметара, укључујући органске и неорганске твари, бактерије и друге микроорганизме, те хемијска и физичка својства воде.

У протеклој години узели смо преко 8.000 узорака воде, а удио узорака у којима су прекорачене дозвољене вриједности параметара који су под надзором износио је 2,5%. Ове бројке су у складу са претходним годинама и показују константно висок ниво квалитете воде за пиће коју испоручујемо.

Осим тога, редовно вршимо и анализе воде у различитим дијеловима града, како бисмо се увјерили да квалитет воде коју достављамо до славина наших корисника задовољава стандарде. У случају било каквих неправилности или проблема, предузимамо потребне мјере.

У табели  поред можете пронаћи детаљну мјесечну статистику у процесу контроле квалитета воде за пиће.

Бројке и статистика

У Водоводу Бања Лука вршимо контролу квалитета воде за пиће на дневном нивоу, прикупљајући узорке из различитих дијелова водоводне мреже. У складу са захтјевима надлежних институција и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, анализирамо присутност различитих параметара, укључујући органске и неорганске твари, бактерије и друге микроорганизме, те хемијска и физичка својства воде.

У протеклој години узели смо преко 8.000 узорака воде, а удио узорака у којима су прекорачене дозвољене вриједности параметара који су под надзором износио је 2,5%. Ове бројке су у складу са претходним годинама и показују константно висок ниво квалитете воде за пиће коју испоручујемо.

Осим тога, редовно вршимо и анализе воде у различитим дијеловима града, како бисмо се увјерили да квалитет воде коју достављамо до славина наших корисника задовољава стандарде. У случају било каквих неправилности или проблема, предузимамо потребне мјере.

У табели  поред можете пронаћи детаљну мјесечну статистику у процесу контроле квалитета воде за пиће.

Лабораторијска контрола квалитете воде у водоводним системима Бања Луке

Лабораторијском контролом квалитета обухваћени су узорци воде са свих водоводних система којима управља „Водовод“ а.д. Бања Лука и то: извориште Новоселија (централни водовод), извориште Суботица, те локални водоводни системи: Црно врело, Гашића врело, Бочац, Бањица, Верићи, Поткозарје, Стратинска, Бронзани Мајдан, као и водоводни системи који су преприкључени на систем Црно врело и контролишу се у оквиру тог система (Ђукића врело – Горња Бистрица, Горња Пискавица, Чокори, Борковићи, Бојанића врело – Доња Бистрица).

У лабораторијама „Водовода“ у Одјељењу за хемијску контролу воде врше се основне физичко-хемијске анализе и анализе параметара периодичног прегледа (температура, резидуални хлор, мутноћа, боја, мирис, rN-вриједност, утрошак калијум перманганата, хлориди, нитрати, нитрити, амонијак, електропроводљивост, растворени кисеоник, BPK5, бикарбонати, p-, m- и укупни алкалитет, карбонатна тврдоћа, магнезијумова тврдоћа, калцијумова тврдоћа, укупна тврдоћа, сулфати, испарни остатак, суспендоване материје, силицијум, жељезо, хлорофил-а, укупни фосфор, орто фосфор, UV-апсорбанција на 254 nm,

детерџенти, алуминијум, манган, олово, бакар, хром укупни, никл, цинк, кадмијум, жива, арсен, цијаниди, флуориди, сулфиди трихалометани: дибромхлорметан, дихлорбромметан, хлороформ, бромоформ).


У Одјељењу за микробилошку контролу воде обављају се основне микробиолошке анализе (број колонија на 22°S у 1 mL, број колонија на 37°S у 1 mL,укупне колиформне бактерије у 100 mL, термотолерантне колиформне бактерије у 100 mL, Escherichia coli, Enterococci у 100 mL, сулфитиредукујуће клостридије у 100 mL, Pseudomonas aeruginosa.

Лабораторијска контрола квалитете воде у водоводним системима Бања Луке

Лабораторијском контролом квалитета обухваћени су узорци воде са свих водоводних система којима управља „Водовод“ а.д. Бања Лука и то: извориште Новоселија (централни водовод), извориште Суботица, те локални водоводни системи: Црно врело, Гашића врело, Бочац, Бањица, Верићи, Поткозарје, Стратинска, Бронзани Мајдан, као и водоводни системи који су преприкључени на систем Црно врело и контролишу се у оквиру тог система (Ђукића врело – Горња Бистрица, Горња Пискавица, Чокори, Борковићи, Бојанића врело – Доња Бистрица).

У лабораторијама „Водовода“ у Одјељењу за хемијску контролу воде врше се основне физичко-хемијске анализе и анализе параметара периодичног прегледа (температура, резидуални хлор, мутноћа, боја, мирис, rN-вриједност, утрошак калијум перманганата, хлориди, нитрати, нитрити, амонијак, електропроводљивост, растворени кисеоник, BPK5, бикарбонати, p-, m- и укупни алкалитет, карбонатна тврдоћа, магнезијумова тврдоћа, калцијумова тврдоћа, укупна тврдоћа, сулфати, испарни остатак, суспендоване материје, силицијум, жељезо, хлорофил-а, укупни фосфор, орто фосфор, UV-апсорбанција на 254 nm,

детерџенти, алуминијум, манган, олово, бакар, хром укупни, никл, цинк, кадмијум, жива, арсен, цијаниди, флуориди, сулфиди трихалометани: дибромхлорметан, дихлорбромметан, хлороформ, бромоформ).


У Одјељењу за микробилошку контролу воде обављају се основне микробиолошке анализе (број колонија на 22°S у 1 mL, број колонија на 37°S у 1 mL,укупне колиформне бактерије у 100 mL, термотолерантне колиформне бактерије у 100 mL, Escherichia coli, Enterococci у 100 mL, сулфитиредукујуће клостридије у 100 mL, Pseudomonas aeruginosa.

Žena stoji ispred sudopera i drži šolju

Примједбе и запажања

Наш тим стручњака за контролу квалитета воде за пиће увијек је спреман прихватити примједбе и запажања корисника. Како бисмо осигурали да се квалитет воде одржава на највишем нивоу, позивамо кориснике да нам јаве ако примијете било какве промјене у квалитету воде или друге проблеме. Путем бројева телефона 051/413-190 и 051/263-525 или контакт форме на нашој страници, корисници могу послати своје примједбе и запажања, а наш тим ће их детаљно анализирати и предузети одговарајуће мјере. 

Ваше повратне информације су нам изузетно важне, стога вас позивамо да будете активни у процесу одржавања квалитета воде за пиће.

Žena stoji ispred sudopera i drži šolju

Примједбе и запажања

Наш тим стручњака за контролу квалитета воде за пиће увијек је спреман прихватити примједбе и запажања корисника. Како бисмо осигурали да се квалитет воде одржава на највишем нивоу, позивамо кориснике да нам јаве ако примијете било какве промјене у квалитету воде или друге проблеме. Путем бројева телефона 051/413-190 и 051/263-525 или контакт форме на нашој страници, корисници могу послати своје примједбе и запажања, а наш тим ће их детаљно анализирати и предузети одговарајуће мјере. 

Ваше повратне информације су нам изузетно важне, стога вас позивамо да будете активни у процесу одржавања квалитета воде за пиће.

Најчешће постављена питања

На позиве пијеска у води одлазимо на лице мјеста, узимамо узорак "пијеска" да би у лабораторији испитали његово поријекло. У већини случајева утврдимо да се не ради о пијеску већ о каменцу и то из бојлера. Гријањем воде бикарбонати прелазе у карбонате, који се у виду свијетлих кристала издвајају у талог. Падом притиска у мрежи и због неисправног сигурносног вентила могу доспјети на славине те тако потрошачи добију утисак појаве пијеска. Бојлере треба редовно одржавати. Сличан проблем се може јавити и приликом неких радова у стану уколико се не води рачуна да ситни грађевински материјал доспије у водоводне инсталације. 

Тврдоћа воде са здравственог аспекта нема значаја, не указује на загађење воде. Стога није ни нормирана у Правилнику воде за пиће. Тврдоћу воде чине соли у води, те према њиховом садржају вода за пиће са изворишта Новоселија спада у средње тврде, са просјечном годишњом вриједности 12-13º dH (њемачких степени), док вода са изворишта Суботица има нешто већу тврдоћу, 17-18°dH.

 

Бјеличаста вода не потиче од хлора, у питању су мјехурићи распршеног ваздуха у води од чега вода добија бијеличаст изглед. Временом мјехурићи, као лакши, дижу се на површину и излазе из воде, након чега се вода постепено бистри идући од дна према врху чаше.  Хлор у води се не види нити осјећа по мирису у концентрацији која је прописана његовим нормативом у Правилнику воде за пиће. Свјетска здравствена организација (СЗО) је испитала здравствени аспект и прописала норматив. Количина хлора која се дозира у сврху дезинфекције је толика да његов резидуал (вишак) у води за пиће не прелази границе прописаног норматива. 

 

У склопу технолошког поступка производње воде за пиће није заступљено флуорисање воде. Међутим, у склопу контроле квалитета воде анализира се повремено и садржај флуорида у сировој води (ријека Врбас) као и води за пиће. Садржај флуорида у лабораторији Водовода одређује се валидном аналитичком методом, техником јон-селективних електрода и његов садржај у води са изворишта Новоселија креће се око 0,04 mg/L F (40 µг/L F), а у води изворишта Суботица 0,07–0,08 mg/l флуорида

 

Европском директивом није назначено да је вода која тече азбестним цијевима штетна за здравље, ни СЗО није дала препоручену вриједност азбеста у пијаћој води, тако ни наш Правилник о хигијенској исправности воде за пиће не садржи азбест као обавезан параметар у контроли квалитета воде.Ono što nije u domenu Vodovoda, a može se spomenuti, je da štetan uticaj na zdravlje može imati udisanje azbestne prašine kojoj su podložni radnici u fabrikama za proizvodnju azbestnih cijevi, rad sa azbestnim pločama i slično.

 
 

Водовод Бања Лука је одговоран за хигијенску исправност испоручене воде за пиће, што значи  само са градске водоводне мреже и то до водомјера потрошача. За контролу хигијенске исправности воде на јавним чесмама на којима вода није из градског водовода, као што су каптирани извори и слично (Студенац, на Трешњику – каптажа Змајевац,..), надлежне су валидне здравствене установе. Институт за јавно здравство Бања Лука повремено обави узорковање воде са јавних источишта за лабораторијске анализе у свху провјере и уколико није хигијенски исправна постави ТАБЛЕ УПОЗОРЕЊА ДА ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ. Нажалост, примијећено је да на појединим локацијама те табле упозорења буду убрзо уклоњене од стране неодговорних грађана.

 

Стручњаци сматрају да гордиус у медицини нема посебан интерес као узрочник болести. Није опасан за људско здравље, не преноси заразне болести. Човјек се не може заразити гордиусом. Живи у воденим екосистемима, индикатор је чистих вода. Станишта су им цврчци, скакавци и  пужићи. Одрасла јединка напушта тијело домаћина када је близу воде, зато се углавном и  налазе око вањских чесми у двориштима кућа (на славини, на цријеву, на кориту и сл.).

 

Водовод Бања Лука, као одговорна институција за испоруку воде за пиће, континуирано врши контролу квалитета воде у складу са прописаним стандардима. Све анализе које се врше на води која се испоручује грађанима показују да је вода квалитетна и исправна за пиће, те да не доводи до стомачних тегоба.

Stoga, ukoliko građani Banjaluke imaju problema sa stomakom, uzrok se vjerovatno ne nalazi u kvalitetu vode koju konzumiraju, već u drugim faktorima, kao što su loša ishrana, stres, infekcije ili drugi medicinski problemi.

Водовод је одговоран за квалитет воде до водомјера корисника, док се од водомјера до излива воде сматра унутрашњом водоводном инсталацијом, коју је дужан да одржава потрошач.

 

Воде које се користе у производњи воде за пиће морају задовољити одређене критеријуме квалитета, при чему се вода из водотока може захваћати само ако задовољава критеријуме I и II класе. На водозахвату Новоселија, вода ријеке Врбас задовољава ове критеријуме и не садржи токсичне материје које би могле утицати на процес прераде.

Препоручљиво је испрати водоводне инсталације у стану, на славинама и у водокотлићу након сваког застоја у испоруци воде, посебно ако примијетите повишену мутноћу. То би требало бити учињено као превентивна мјера, али чим се вода избистри, даљње испуштање није потребно, будући да вода садржи довољну количину дезинфекцијског средства (резидуални хлор) за потпуну дезинфекцију.

 

Двојна напајања могу представљати ризик за квалитет воде, нарочито на периферији градског подручја и код неких приватних објеката. Важно је избјегавати кориштење воде из градског водовода и алтернативних извора напајања (бунара, извора итд.) истовремено како би се спријечило мијешање воде и смањио ризик од деградације хигијенске исправности инсталација. Ово је важно за одржавање квалитета водоводске воде, јер вода из бунара или извора није пречишћена и дезинфикована, често је микробиолошки неисправна и може бити мутна.

 

Постоји више типова апарата за филтрацију воде, овисно од заступљене технологије, и у јавности се нуде разни модели. Да би постигли што бољу продају трговци оваквих апарата служе се свим и свачим. Обично су то представници фирми који нису адекватне струке, те на некоректан начин покушавају да представе лош квалитет воде потенцијалним купцима, који, већином, такође нису упућени у технологију и хемију воде. 

Osim što propagiraju u manjim mjestima u kojima, nekim od njih, kvalitet vode ne zadovoljava propisane normative, žele da osvoje i veće gradove kao što je Banja Luka, čija je voda za piće higijenski ispravna, kvalitet se kontroliše na više nivoa i pod stalnim je nadzorom nadležne Zdravstveno-sanitarne inspekcije.
Kako bi dokazali da je voda za piće iz gradskog vodovoda sumnjivog sadržaja neki prezentiraju putem elektrolize vode na takav način da urone elektrode u čašu sa vodom iz vodovoda i u roku nekoliko sekundi voda postaje mutna od čega su posmatrači zaprepašćeni i dobijaju strah da piju vodu. Radi se o klasičnom triku, jer je voda za piće elektrolit što znači da provodi električnu struju. Pri reakciji elektrolize atomi željeza prelaze sa uronjene elektrode u vodu a potom reaguju sa prisutnim jonima u vodi gradeći nova jedinjenja koja mijenjaju boju i daju izgled zamućenja, a ono je veće što je elektroda duže u kontaktu sa vodom jer proces elektrolize kontinuirano teče. S druge strane, u njihovoj filtriranoj vodi tog efekta nema jer je voda demineralizovana. Dakle, građani ne shvataju da zamućenje koje nastaje potiče od elektroda koje se uranjaju u čašu sa vodom.

Bilo je slučajeva da su nam građani donosili uzorke vode nakon prezentacije i analizom smo utvrdili nekoliko desetina puta veće koncentracije željeza od one koja postoji u vodi za piće banjalučkog vodovoda, pa i nekoliko stotina puta više, zavisno od toga koliko dugo su elektrode bile uronjene u vodi. Dakle, nije korektno služiti se ovakvim trikom da bi se dokazala ˝neispravnost˝ vode iz gradskog vodovoda. Zato ovom prilikom upućujemo na oprez kada ovakvi, uglavnom nestručni i nedobronamjerni gosti zakucaju na vrata.

Građani koji se odluče na kupovinu ovih filtera moraju ih koristiti na pravilan način, na vrijeme mijenjati filterske uloške i redovno kontrolisati kvalitet vode, jer mutnoća koja se vremenom zadrži na postojećem filteru sadrži organske materije koje predstavlaju hranu za bakterije što doprinosi njihovom razmnožavanju te tako prijeti opasnost da voda tretirana ovim uređajima vremenom postane mikrobiološki neispravna. Osnovni nedostatak svih filtera je nemogućnost kontrole izlaznog kvaliteta vode koji varira u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode, kao i vremena korišćenja filtera (15 dana, mjesec, tri mjeseca, godina,…) i količine isfiltrirane vode (15, 50, 100, 150 litara ili više). Upravo zato što zavisi od više faktora, njen kvalitet se mora povremeno provjeravati, pogotovo to važi za one koji koriste privatni izvor ili drugo alternativno napajanje. Dakle, ne preporučujemo konzumiranje vode preko ovih filtera ako se njen kvalitet neće u određenim vremenskim intervalima redovno kontrolisati u hemijskom i mikrobiološkom laboratoriju neke od validnh zdravstvenih ustanova. 

Kada je u pitanju voda iz banjalučkog vodovoda, nije potrebno dodatno filtriranje jer se kvalitet redovno kontroliše u laboratorijama nekoliko ustanova, čiji nalazi potvrđuju da je ona ispravna u hemijskom, mikrobiološkom, biološkom, parazitološkom, virusološkom i radiološkom pogledu. U protivnom, ne bi bila dozvoljena za upotrebu. Kada je u pitanju higijenska ispravnost vode za piće, o tome mogu da govore samo laboratorijski nalazi jedne od validnih zdravstvenih ustanova koje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske imaju ovlašćenje za takvu vrstu kontrole. Nikako to ne mogu biti ulični prodavači.

Имате питања? Питајте нас

Најчешће постављена питања

На позиве пијеска у води одлазимо на лице мјеста, узимамо узорак "пијеска" да би у лабораторији испитали његово поријекло. У већини случајева утврдимо да се не ради о пијеску већ о каменцу и то из бојлера. Гријањем воде бикарбонати прелазе у карбонате, који се у виду свијетлих кристала издвајају у талог. Падом притиска у мрежи и због неисправног сигурносног вентила могу доспјети на славине те тако потрошачи добију утисак појаве пијеска. Бојлере треба редовно одржавати. Сличан проблем се може јавити и приликом неких радова у стану уколико се не води рачуна да ситни грађевински материјал доспије у водоводне инсталације. 

Тврдоћа воде са здравственог аспекта нема значаја, не указује на загађење воде. Стога није ни нормирана у Правилнику воде за пиће. Тврдоћу воде чине соли у води, те према њиховом садржају вода за пиће са изворишта Новоселија спада у средње тврде, са просјечном годишњом вриједности 12-13º dH (њемачких степени), док вода са изворишта Суботица има нешто већу тврдоћу, 17-18°dH.

 

Бјеличаста вода не потиче од хлора, у питању су мјехурићи распршеног ваздуха у води од чега вода добија бијеличаст изглед. Временом мјехурићи, као лакши, дижу се на површину и излазе из воде, након чега се вода постепено бистри идући од дна према врху чаше.  Хлор у води се не види нити осјећа по мирису у концентрацији која је прописана његовим нормативом у Правилнику воде за пиће. Свјетска здравствена организација (СЗО) је испитала здравствени аспект и прописала норматив. Количина хлора која се дозира у сврху дезинфекције је толика да његов резидуал (вишак) у води за пиће не прелази границе прописаног норматива. 

 

У склопу технолошког поступка производње воде за пиће није заступљено флуорисање воде. Међутим, у склопу контроле квалитета воде анализира се повремено и садржај флуорида у сировој води (ријека Врбас) као и води за пиће. Садржај флуорида у лабораторији Водовода одређује се валидном аналитичком методом, техником јон-селективних електрода и његов садржај у води са изворишта Новоселија креће се око 0,04 mg/L F (40 µг/L F), а у води изворишта Суботица 0,07–0,08 mg/l флуорида

 

Европском директивом није назначено да је вода која тече азбестним цијевима штетна за здравље, ни СЗО није дала препоручену вриједност азбеста у пијаћој води, тако ни наш Правилник о хигијенској исправности воде за пиће не садржи азбест као обавезан параметар у контроли квалитета воде.Ono što nije u domenu Vodovoda, a može se spomenuti, je da štetan uticaj na zdravlje može imati udisanje azbestne prašine kojoj su podložni radnici u fabrikama za proizvodnju azbestnih cijevi, rad sa azbestnim pločama i slično.

 
 

Водовод Бања Лука је одговоран за хигијенску исправност испоручене воде за пиће, што значи  само са градске водоводне мреже и то до водомјера потрошача. За контролу хигијенске исправности воде на јавним чесмама на којима вода није из градског водовода, као што су каптирани извори и слично (Студенац, на Трешњику – каптажа Змајевац,..), надлежне су валидне здравствене установе. Институт за јавно здравство Бања Лука повремено обави узорковање воде са јавних источишта за лабораторијске анализе у свху провјере и уколико није хигијенски исправна постави ТАБЛЕ УПОЗОРЕЊА ДА ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ. Нажалост, примијећено је да на појединим локацијама те табле упозорења буду убрзо уклоњене од стране неодговорних грађана.

 

Стручњаци сматрају да гордиус у медицини нема посебан интерес као узрочник болести. Није опасан за људско здравље, не преноси заразне болести. Човјек се не може заразити гордиусом. Живи у воденим екосистемима, индикатор је чистих вода. Станишта су им цврчци, скакавци и  пужићи. Одрасла јединка напушта тијело домаћина када је близу воде, зато се углавном и  налазе око вањских чесми у двориштима кућа (на славини, на цријеву, на кориту и сл.).

 

Водовод Бања Лука, као одговорна институција за испоруку воде за пиће, континуирано врши контролу квалитета воде у складу са прописаним стандардима. Све анализе које се врше на води која се испоручује грађанима показују да је вода квалитетна и исправна за пиће, те да не доводи до стомачних тегоба.

Stoga, ukoliko građani Banjaluke imaju problema sa stomakom, uzrok se vjerovatno ne nalazi u kvalitetu vode koju konzumiraju, već u drugim faktorima, kao što su loša ishrana, stres, infekcije ili drugi medicinski problemi.

Водовод је одговоран за квалитет воде до водомјера корисника, док се од водомјера до излива воде сматра унутрашњом водоводном инсталацијом, коју је дужан да одржава потрошач.

 

Воде које се користе у производњи воде за пиће морају задовољити одређене критеријуме квалитета, при чему се вода из водотока може захваћати само ако задовољава критеријуме I и II класе. На водозахвату Новоселија, вода ријеке Врбас задовољава ове критеријуме и не садржи токсичне материје које би могле утицати на процес прераде.

Препоручљиво је испрати водоводне инсталације у стану, на славинама и у водокотлићу након сваког застоја у испоруци воде, посебно ако примијетите повишену мутноћу. То би требало бити учињено као превентивна мјера, али чим се вода избистри, даљње испуштање није потребно, будући да вода садржи довољну количину дезинфекцијског средства (резидуални хлор) за потпуну дезинфекцију.

 

Двојна напајања могу представљати ризик за квалитет воде, нарочито на периферији градског подручја и код неких приватних објеката. Важно је избјегавати кориштење воде из градског водовода и алтернативних извора напајања (бунара, извора итд.) истовремено како би се спријечило мијешање воде и смањио ризик од деградације хигијенске исправности инсталација. Ово је важно за одржавање квалитета водоводске воде, јер вода из бунара или извора није пречишћена и дезинфикована, често је микробиолошки неисправна и може бити мутна.

 

Постоји више типова апарата за филтрацију воде, овисно од заступљене технологије, и у јавности се нуде разни модели. Да би постигли што бољу продају трговци оваквих апарата служе се свим и свачим. Обично су то представници фирми који нису адекватне струке, те на некоректан начин покушавају да представе лош квалитет воде потенцијалним купцима, који, већином, такође нису упућени у технологију и хемију воде. 

Osim što propagiraju u manjim mjestima u kojima, nekim od njih, kvalitet vode ne zadovoljava propisane normative, žele da osvoje i veće gradove kao što je Banja Luka, čija je voda za piće higijenski ispravna, kvalitet se kontroliše na više nivoa i pod stalnim je nadzorom nadležne Zdravstveno-sanitarne inspekcije.
Kako bi dokazali da je voda za piće iz gradskog vodovoda sumnjivog sadržaja neki prezentiraju putem elektrolize vode na takav način da urone elektrode u čašu sa vodom iz vodovoda i u roku nekoliko sekundi voda postaje mutna od čega su posmatrači zaprepašćeni i dobijaju strah da piju vodu. Radi se o klasičnom triku, jer je voda za piće elektrolit što znači da provodi električnu struju. Pri reakciji elektrolize atomi željeza prelaze sa uronjene elektrode u vodu a potom reaguju sa prisutnim jonima u vodi gradeći nova jedinjenja koja mijenjaju boju i daju izgled zamućenja, a ono je veće što je elektroda duže u kontaktu sa vodom jer proces elektrolize kontinuirano teče. S druge strane, u njihovoj filtriranoj vodi tog efekta nema jer je voda demineralizovana. Dakle, građani ne shvataju da zamućenje koje nastaje potiče od elektroda koje se uranjaju u čašu sa vodom.

Bilo je slučajeva da su nam građani donosili uzorke vode nakon prezentacije i analizom smo utvrdili nekoliko desetina puta veće koncentracije željeza od one koja postoji u vodi za piće banjalučkog vodovoda, pa i nekoliko stotina puta više, zavisno od toga koliko dugo su elektrode bile uronjene u vodi. Dakle, nije korektno služiti se ovakvim trikom da bi se dokazala ˝neispravnost˝ vode iz gradskog vodovoda. Zato ovom prilikom upućujemo na oprez kada ovakvi, uglavnom nestručni i nedobronamjerni gosti zakucaju na vrata.

Građani koji se odluče na kupovinu ovih filtera moraju ih koristiti na pravilan način, na vrijeme mijenjati filterske uloške i redovno kontrolisati kvalitet vode, jer mutnoća koja se vremenom zadrži na postojećem filteru sadrži organske materije koje predstavlaju hranu za bakterije što doprinosi njihovom razmnožavanju te tako prijeti opasnost da voda tretirana ovim uređajima vremenom postane mikrobiološki neispravna. Osnovni nedostatak svih filtera je nemogućnost kontrole izlaznog kvaliteta vode koji varira u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode, kao i vremena korišćenja filtera (15 dana, mjesec, tri mjeseca, godina,…) i količine isfiltrirane vode (15, 50, 100, 150 litara ili više). Upravo zato što zavisi od više faktora, njen kvalitet se mora povremeno provjeravati, pogotovo to važi za one koji koriste privatni izvor ili drugo alternativno napajanje. Dakle, ne preporučujemo konzumiranje vode preko ovih filtera ako se njen kvalitet neće u određenim vremenskim intervalima redovno kontrolisati u hemijskom i mikrobiološkom laboratoriju neke od validnh zdravstvenih ustanova. 

Kada je u pitanju voda iz banjalučkog vodovoda, nije potrebno dodatno filtriranje jer se kvalitet redovno kontroliše u laboratorijama nekoliko ustanova, čiji nalazi potvrđuju da je ona ispravna u hemijskom, mikrobiološkom, biološkom, parazitološkom, virusološkom i radiološkom pogledu. U protivnom, ne bi bila dozvoljena za upotrebu. Kada je u pitanju higijenska ispravnost vode za piće, o tome mogu da govore samo laboratorijski nalazi jedne od validnih zdravstvenih ustanova koje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske imaju ovlašćenje za takvu vrstu kontrole. Nikako to ne mogu biti ulični prodavači.

Имате питања? Питајте нас

Како Водовод а.д. Бања Лука обезбјеђује сигурност воде за пиће путем интегрисаног система управљања?

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.