Осигурајте тачно очитавање потрошње воде уз нашу услугу баждарења водомјера

Баждарење (калибрација) водомјера је кључна за тачно очитавање потрошње воде, а наша услуга омогућује сервисирање, испитивање и верификацију водомјера како за водомјере из мреже тако и за оне које доносе трећа лица.

Баждарење (калибрација) водомјера

Сектор одржавања нуди услугу баждарења (калибрације) водомјера за профиле од НО 13 мм до НО 150 мм. Ова услуга обухвата сервисирање, испитивање и верификацију водомјера, како за водомјере из мреже тако и за водомјере које доносе трећа лица.

Dva čovjeka u plavim uniformama baždare vodomjere

Процес сервисирања

Процес сервисирања састоји се од неколико фаза, укључујући дефектажу, пјескарење, прање, сервисирање и фарбање (само за веће профиле водомјера). Након сервисирања, приступа се испитивању тачности водомјера, а затим слиједи статистички преглед водомјера и на крају верификација водомјера.

Дефектажа

Пјескарење

Прање

Сервисирање

Фарбање

Кориштење најновије опреме и технологије

Сектор одржавања користи најновију опрему и технологију како би осигурао висок квалитет услуге баждарења (калибрације) водомјера. Стручни тимови обучени су за сервисирање, испитивање и верификацију водомјера и пружају брзу и поуздану услугу. 

Немојте ризиковати нетачно очитавање вашег водомјера

Контактирајте Сектор одржавања и осигурајте правилан рад вашег водомјера кроз услугу баждарења (калибрације) водомјера.

Контактирајте нас

Баждарење (калибрација) водомјера

Сектор одржавања нуди услугу баждарења (калибрације) водомјера за профиле од НО 13 мм до НО 150 мм. Ова услуга обухвата сервисирање, испитивање и верификацију водомјера, како за водомјере из мреже тако и за водомјере које доносе трећа лица.

Dva čovjeka u plavim uniformama baždare vodomjere

Процес сервисирања

Процес сервисирања састоји се од неколико фаза, укључујући дефектажу, пјескарење, прање, сервисирање и фарбање (само за веће профиле водомјера). Након сервисирања, приступа се испитивању тачности водомјера, а затим слиједи статистички преглед водомјера и на крају верификација водомјера.

Дефектажа

Пјескарење

Прање

Сервисирање

Фарбање

Кориштење најновије опреме и технологије

Сектор одржавања користи најновију опрему и технологију како би осигурао висок квалитет услуге баждарења (калибрације) водомјера. Стручни тимови обучени су за сервисирање, испитивање и верификацију водомјера и пружају брзу и поуздану услугу. 

Немојте ризиковати нетачно очитавање вашег водомјера

Контактирајте Сектор одржавања и осигурајте правилан рад вашег водомјера кроз услугу баждарења (калибрације) водомјера.

Контактирајте нас
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.